ΗΠΑ: Πόσες είναι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες;

Η εμπορική φύτευση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών (GMO) ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1996. Έκτοτε, η υιοθέτηση γενετικά τροποποιημένων σπόρων αυξήθηκε πολύ γρήγορα τα επόμενα χρόνια, όπως φαίνεται και στο γράφημα.

Οι περισσότερες γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειές ταξινομούνται ως ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα (ΗΤ), ανθεκτικές στα έντομα (Bt), ή συνδυαστικά (χαρακτηριστικά Bt και HT).

Άλλα διαγονιδιακά χαρακτηριστικά έχουν εισαχθεί, αλλά τα χαρακτηριστικά Bt και HT ήταν τα πιο δημοφιλή μεταξύ των καλλιεργητών των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια έκθεση σχετικά με τις πρόσφατες τάσεις στην υιοθέτηση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στις ΗΠΑ από την Υπηρεσία Έρευνας των ΗΠΑ.

Τα βασικά στοιχεία από τις τάσεις του 2023 περιλαμβάνουν:

* Πάνω από το 90% του καλαμποκιού, του βαμβακιού και της σόγιας στις ΗΠΑ είναι γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

* Τα περισσότερα από τα διαγονιδιακά εκτάρια είναι φυτεμένα με καλαμπόκι, βαμβάκι και σόγια.

* Η έκταση που καλλιεργήθηκε με σόγια ΗΤ το 2023 ήταν 95%, με βαμβάκι 94% και με καλαμπόκι 91%. 

* Η καλλιεργούμενη έκταση με καλαμπόκι Bt έφτασε το 85% το 2023 και το 89% για το βαμβάκι Bt.

* Τέλος, περίπου το 86% των εκταρίων βαμβακιού και το 82% των εκταρίων καλαμποκιού είναι σπόροι με χαρακτηριστικά Bt και HT. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις