Ιταλία: Θα χορηγήσει ενισχύσεις 450 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της πρωτογενούς παραγωγής

Το «πράσινο φως» έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ιταλικό σχέδιο ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή αγροτική παραγωγή αλλά και τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή και στον μετασχηματισμό και τη εμπορία γεωργικών προϊόντων στη Ιταλία. Στο πλαίσιο του μέτρου, το οποίο θα ισχύει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η ενίσχυση θα υλοποιηθεί μέσω επιδοτούμενων δανείων και θα καλύπτει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών. 

Στόχος του σχεδίου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα, προωθώντας έργα που σχετίζονται μεταξύ άλλων: 

* με την κατασκευή, την απόκτηση ή τη βελτίωση ακινήτων

* την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού και

* τη αγορά, ανάπτυξη ή χρήση λύσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την ενθάρρυνσή των σχετικών επενδύσεων στον γεωργικό τομέα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε ότι το καθεστώς είναι αναλογικό καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο και θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ ων Κρατών-Μελών. 

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το ιταλικό σχέδιο βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.  
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις