Εγκαταστάθηκε το πρώτο σύστημα που θα πληροφορεί για την άρδευση των αγρών

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πρώτου κεντρικού σταθμού ελέγχου των παραμέτρων σε επίπεδο αγρού, μαζί με τα τρία περιφερειακά συστήματα του. Άμεσα θα γίνει και η τοποθέτηση τεσσάρων ακόμη κεντρικών σταθμών με τα αντίστοιχα συστήματα παραμέτρων, που θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την άρδευση της εκάστοτε καλλιέργειας.

Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ο κεντρικός σταθμός που μετρά και ενημερώνει τους αγρότες για τρία σημεία, εντός αγρού. Οι μετρήσεις αφορούν την υγρασία σε τρία (3) διαφορετικά βάθη (0.5, 1.0 και 1.5μέτρο), τη θερμοκρασία του εδάφους και τη θερμοκρασία και την υγρασία της ατμόσφαιρας.

Με την ολοκλήρωση του συστήματος θα μπορεί οποιοσδήποτε αγρότης θέλει να συνδεθεί στο σύστημα και να μετρά τις επιθυμητές γι’ αυτόν παραμέτρους.

Η Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έχει σκοπό της τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τη χρήση γης, τους υδάτινους πόρους, τη συγκομιδή, τα καιρικά φαινόμενα σε πραγματικό χρόνο, να αναπτυχθούν ειδικά μοντέλα που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην ορθολογική άρδευση των καλλιεργειών. Οι αγρότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σύστημα, το οποίο ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στο χωράφι τους θα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές άρδευσης της καλλιέργειάς τους.

Στόχος του έργου αυτού είναι η μείωση της κατανάλωσης νερού με την ορθολογική άρδευση, η μείωση του κόστους άρδευσης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών, η προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007-2013, στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου RULAND - Διαδραστικής στήριξης των γεωργών για την αποτελεσματική διαχείριση της χρήσης του νερού.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις