Συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που μόλις επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομοθέτημα για την αποκατάσταση της φύσης. 

Μόλις εγκριθεί και εφαρμοστεί στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο νόμος θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην αύξηση της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο νόμος θα πρέπει να θέσει σε κίνηση μια διαδικασία για τη συνεχή και διαρκή αποκατάσταση της φύσης σε ολόκληρη την ξηρά και τη θάλασσα της ΕΕ. Ως γενικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν μέτρα αποκατάστασης τουλάχιστον στο 20 % των χερσαίων περιοχών της ΕΕ και στο 20 % των θαλασσών της έως το 2030.

Έως το 2050 τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα οικοσυστήματα που χρήζουν αποκατάστασης.   

Ο νόμος θα βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τον στόχο αποκατάστασης για τον οποίο δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα Kunming-Montréal στο πλαίσιο της COP15 για τη βιοποικιλότητα τον Δεκέμβριο του 2022. 

Εθνική δράση για τη βελτίωση της υγείας και της παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων

Διαφορετικοί στόχοι αποκατάστασης θα ισχύουν για τα διάφορα οικοσυστήματα και τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τα ειδικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στην επικράτειά τους.

Για τον σκοπό αυτό, θα αναπτύξουν εθνικά σχέδια αποκατάστασης, με ανάγκες αποκατάστασης και μέτρα προσαρμοσμένα στο τοπικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Θα αναπτύξουν τα σχέδια αυτά με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα σχέδια θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη καταστροφών, καθώς και με τη γεωργία και τη δασοκομία. 

Ειδικοί στόχοι για διάφορα οικοσυστήματα θα καλύπτουν, για παράδειγμα, τη βελτίωση της κατάστασης των βασικών χερσαίων και θαλάσσιων οικοτόπων της ΕΕ, των αστικών οικοσυστημάτων, των ποταμών και των πλημμυρικών περιοχών ή τη βελτίωση της ποικιλομορφίας των επικονιαστών.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό. Μόλις γίνει αυτό, θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν το πρώτο τους σχέδιο αποκατάστασης της φύσης στην Επιτροπή εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος. 

Ιστορικό

Το οικονομικό κόστος της υποβάθμισης της φύσης είναι πολύ υψηλό, ενώ κάθε ευρώ που δαπανάται για την αποκατάσταση μπορεί να αποφέρει απόδοση επένδυσης άνω των 8 EUR, ανάλογα με το οικοσύστημα.

Μόνο υγιή και παραγωγικά οικοσυστήματα μπορούν να παρέχουν τις πολλές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται όλοι, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες, καθώς και η μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια. 

Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ και τις διεθνείς προσπάθειες, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων εξακολουθούν να είναι ανησυχητικές, βλάπτοντας τους ανθρώπους, την οικονομία, τη φύση και το κλίμα.

Σήμερα, πάνω από το 80 % των αξιολογήσεων της κατάστασης διατήρησης για τους ευρωπαϊκούς τύπους οικοτόπων βρίσκονται σε κακή ή κακή κατάσταση, ενώ πολλές φορές επιδεινώνονται περαιτέρω.

Οι προσπάθειες του παρελθόντος για την προστασία και τη διατήρηση της φύσης δεν μπόρεσαν να αντιστρέψουν αυτή την ανησυχητική τάση.

Έρευνα όπως η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την κατάσταση της φύσης το 2018 στην ΕΕ ή το έργο της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES) δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα υφίστανται αυξανόμενη πίεση, ιδίως από τη χρήση γης και από τη χρήση γης, και υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές, όπως η ρύπανση από θρεπτικές ουσίες λόγω της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων και χημικών εισροών.

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου για την αποκατάσταση της φύσης στις 22 Ιουνίου 2022. Ο νόμος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις