ΣΕΑΟΠ: Αυξημένες οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το Α’ εξάμηνο του 2023

Άνοδο παρουσίασαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το Α’ εξάμηνο του 2023, μετά την πτώση που καταγράφηκε το Α’ τρίμηνο. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της ποτοποιίας/αποσταγματοποιίας συνεχίζει να διατηρεί την δυναμική του, παραμένοντας από τους πλέον εξωστρεφείς λόγω της αδιαμφισβήτητης ποιότητάς των ελληνικών αλκοολούχων ποτών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Γενικά

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών σημείωσαν συνολική (εντός ΕΕ 27 & σε Τρίτες Χώρες) αύξηση σε αξία € το Α΄ εξάμηνο του 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε +10,53% ( + € 4,7 εκ. σε απόλυτες τιμές).

Σε αντίθεση με την συνολική αξία, οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε ποσότητα kg συνεχίζουν την πτώση, καταγράφοντας συνολική μείωση -3,05% (-0,6 εκ. κιλά σε απόλυτες τιμές).

Διάγραμμα 1: Σύγκριση εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία & ποσότητα Α’ εξάμηνο (2019-2023)

Η σύγκριση με την τελευταία 5ετία καταδεικνύει φέτος διαχρονική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία κατά +35%, αλλά και σε ποσότητα κατά +10,5%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά την μείωση σε ποσότητα kg το Α ’εξάμηνο 2023, συνεχίζεται η ανοδική πορεία της μέσης τιμής €/Kg. Η μέση τιμή το 2023 αυξήθηκε +14% (19,6 % σε Τρίτες Χώρες & 13,2 % εντός ΕΕ 27), σε σύγκριση με το 2022.

Χώρες Εξαγωγών

Ως προς τους εξαγωγικούς προορισμούς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ-27, αποτελούν σταθερά τους σημαντικότερους προορισμούς των ελληνικών αποσταγμάτων, με ποσοστό ≈80% σε αξία και σε ποσότητα.

Οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών εντός ΕΕ 27, σε αντίθεση με τις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τόσο σε αξία +18,8% όσο και σε ποσότητα + 5% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο 2022.

Το Α’ εξάμηνο του 2023 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.(27) απορρόφησαν το 80% της ποσότητας δηλαδή 14,5 εκ. κιλά και το 78% της αξίας δηλαδή 39,1 € εκ.

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, κατέχοντας το 44,4 % της ποσότητας ( 8 εκ. κιλά) & το 39 % της αξίας (19,4 € εκ.), του συνόλου των εξαγωγών. Στη 2η θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, προς την οποία οι αποστολές συνεχώς αυξάνονται, συγκεκριμένα, κατά 39% σε αξία και 33 % σε ποσότητα σε σύγκριση με Α΄ εξάμηνο του 2022. Στην 3η θέση βρίσκεται το Ιράκ, που σε αντίθεση με την Βουλγαρία, οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, όπως φαίνεται από τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, από τον Μάϊο του 2023 δείχνουν να μειώνονται .

Η μείωση των εξαγωγών προς το Ιράκ, προκάλεσε κατά μεγάλο μέρος την μεγάλη πτώση του συνόλου των εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών προς Τρίτες Χώρες το Α’ εξάμηνο 2023.

Ο Νόμος περί απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο Ιράκ, έπληξε ιδιαίτερα τις ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων καθώς το Ιράκ αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη χώρα προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και οι επιπτώσεις αυτές μεταφράζονται σε -32% (-11,4 εκ. κιλά) σε ποσότητα και -20% (-1,6 εκ. €) σε αξία σε σύγκριση με το Α΄ εξάμηνο του 2022.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μερίδια των χωρών προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων εντός και εκτός ΕΕ 27 (% αξίας).

Διάγραμμα 2: Οι σημαντικότερες χώρες εξαγωγής ελληνικών αλκοολούχων ποτών Α’ εξάμηνο 2023. (% αξίας)

Ούζο/τσίπουρο

Ναυαρχίδα είναι το Ούζο, το οποίο παρ’ όλο που έχει να ανταγωνιστεί αντίστοιχα ποτά από χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, κλπ., έχει καθιερωθεί διεθνώς λόγω της υψηλής ποιότητάς του. Την τελευταία 5ετία εμφανίζει αύξηση +50% της αξίας & +12,24% της ποσότητας. Το ούζο συνεχίζει να διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, καταλαμβάνοντας το Α’ εξάμηνο του 2023, το 62% της αξίας και το 69% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων.

Ειδικότερα, το  Α’ εξάμηνο του 2023 εμφανίζεται ποσοστιαία αύξηση σε αξία κατά + 6,02% (+€ 1,7 εκ) ενώ σε ποσότητα εμφανίζουν ποσοστιαία μείωση κατά -8,3% (-1,1 εκ. κιλά) σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. 

Η πτώση εξαγωγών του ούζου σε ποσότητα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οφείλεται κυρίως στην απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο Ιράκ (η δεύτερη σημαντικότερη χώρα προορισμού ούζου), η οποία μείωσε την εξαγωγή ούζου ποσοστιαία (προς το Ιράκ) κατά -18% σε αξία και κατά -30% σε ποσότητα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κατέχουν την πρωτιά σε αξία € και σε ποσότητα kg, στο σύνολο των χωρών προορισμού ούζου. Ειδικότερα την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με 44% του συνόλου σε αξία € και  49,5% σε ποσότητα kg, ακολουθεί το Ιράκ με 20,2% σε αξία € και 18,7% σε ποσότητα kg και στη τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 17,8% σε αξία € και 14,6% σε ποσότητα kg

Οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αν και κατέχουν μικρό μερίδιο (2,54% της αξίας και 1,1% της ποσότητας) των συνολικών εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών ελληνικής παραγωγής, αποτελούν μια συνεχώς ανερχόμενη κατηγορία. Μάλιστα την τελευταία 4ετία καταγράφουν αύξηση 86% της αξίας.

Η ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022 είναι +12% (+140 χιλ. €) σε αξία και +4,2% (+7 χιλ. κιλά) σε ποσότητα.

Αναφορικά με τις εξαγωγέςτου τσίπουρου/τσικουδιάς εντός ΕΕ 27 το Α εξάμηνο, εμφάνισαν σημαντική αύξηση 30% σε αξία και 16% σε ποσότητα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2022, ενώ μεγάλη πτώση παρουσιάστηκε στις εξαγωγές τσίπουρου/τσικουδιάς προς Τρίτες χώρες το Α’ εξάμηνο 2023 , -27,2 % σε αξία και -30,2 σε ποσότητα σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2022.

Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση προορισμού του τσίπουρο με μερίδιο 4,2%, του συνόλου σε αξία €, στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κύπρος με 13,6% και στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 11,3%. 

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη εξαγωγών ούζου & τσίπουρου/τσικουδιάς σε αξία 2023 vs 2021.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στατιστικά που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, ο κλάδος της ποτοποιίας και της αποσταγματοποιίας φαίνεται να είναι ένας από τους πιο εξωστρεφείς αναδεικνύοντας την ελληνική παράδοση σε όλο τον κόσμο, ενώ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την εγχώρια οικονομία με ανοδική πορεία στις εξαγωγές.

* Δείτε ΕΔΩ περισσότερα στοιχεία

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις