Αυτές είναι οι χώρες της Ε.Ε. με την υψηλότερο αξία αγροτικής παραγωγής

Το 2022 η γεωργική παραγωγή στην Ε.Ε. αποτιμήθηκε σε 537,5 δισ. ευρώ σε βασικές τιμές που ισοδυναμεί με αύξηση 19% σε σύγκριση με το 2021. Αυτό αντιπροσώπευε νέο υψηλό και συνέχισε την ανοδική τάση που ξεκίνησε από το 2010. 

Η μεταβολή της ονομαστικής αξίας αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τη απότομη αύξηση της ονομαστικής τιμής των γεωργικών αγαθών και υπηρεσιών στο σύνολό της (εκτιμάται +22,8%) και ο όγκος παραγωγής μειώθηκε μέτρια από το επίπεδο του 2021 (3,1% λιγότερα), σύμφωνα με στοιχεία από τους οικονομικούς λογαριασμούς της Γεωργίας (CEA) για το 2022 που δημοσιεύει η Eurostat.

Τα τρία τέταρτα της αξίας της γεωργικής παραγωγής της Ε.Ε. το 2022 προήλθαν από επτά χώρες της Ένωσης: Γαλλία (97,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 18% του συνόλου της Ε.Ε.), Γερμανία (76,2 δισ. ευρώ, δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 14% του συνόλου της Ε.Ε), Ιταλία (63 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 13% του συνόλου της Ε.Ε.), Ισπανία (δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου της Ε.Ε), Πολωνία (39,5 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου της Ε.Ε), Ολλανδία (36,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου της Ε.Ε) και Ρουμανία (22,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 4% του συνόλου της Ε.Ε).

Όλες οι χώρες της Ένωσης κατέγραψαν αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν στην Εσθονία (+44%), την  Πολωνία (+43%) και τη Λιθουανία (+42%).

Μεταξύ άλλων βασικών παραγωγών, η αξία της γεωργικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 30% στη Γερμανία, 18% στην Ολλανδία, 16% στη Γαλλία και την Ιταλία, 10% στην Ισπανία και 5% στη Ρουμανία.

Λιγότερο από το ήμισυ (54%) της αξίας της γεωργικής παραγωγής της Ε.Ε. το 2022 προήλθε από καλλιέργειες (287,9 δισ. ευρώ, +15% αύξηση σε σύγκριση με το 2021). Τα δύο πέμπτα (38%) προήλθαν από ζώα και ζωικά προϊόντα (206 δισ. ευρώ, +26% σε σύγκριση με το 2021). Το υπόλοιπο ποσοστό προήλθε από αγροτικές υπηρεσίες και δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Το κόστος των γεωργικών εισροών της Ε.Ε. που δεν σχετίζεται με επενδύσεις (ενδιάμεση κατανάλωση) ήταν 22% υψηλότερο το 2022 από ότι το 2021.

Οι αλλαγές στην αξία της γεωργικής παραγωγής και της ενδιάμεσης κατανάλωσης το 2022 οδήγησαν σε αύξηση 15% της ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας που παράγεται από τη γεωργίας. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις