ΟΠΕΚΕΠΕ: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμένων στην Προαγωγή της Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΕΚΕΠΕ) αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις & στις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες του Οργανισμού για το έτος 2024.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε έως 60.000,00€, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Με την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιδιώκει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής του, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων του Οργανισμού.

Η απόφαση επικυρώθηκε αυθημερόν

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις