Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτείνει μέγιστη προθεσμία πληρωμής 30 ημερών για όλες τις εμπορικές συναλλαγές

Ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζεται αρνητικά από τις καθυστερήσεις πληρωμών. Για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, από καθυστερήσεις πληρωμών, η ΕΕ εξέδωσε την Οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές τον Φεβρουάριο του 2011. Σύμφωνα με αυτή προτείνεται η μέγιστη προθεσμία πληρωμήες για όλες τις εμπορικές συναλλαγές να ανέρχεται στις 30 ημέρες.

Κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) χρεοκοπούν περιμένοντας να πληρωθούν τα τιμολόγιά τους. Οι θέσεις εργασίας χάνονται και η επιχειρηματικότητα καταπνίγεται. 

Η καθυστερημένη πληρωμή προκαλεί διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες όταν επιχειρήσεις και πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Το διασυνοριακό εμπόριο επηρεάζεται αναπόφευκτα.

Για τις πολύτιμες ΜΜΕ της Ευρώπης, οποιαδήποτε διακοπή της ταμειακής ροής μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ φερεγγυότητας και πτώχευσης. Η οικονομική κρίση παρουσίασε πολυάριθμες δυσκολίες, αλλά για τις ΜΜΕ οι προκλήσεις που παρουσιάζουν οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αυξηθεί δυσανάλογα καθώς τα πιστωτικά όρια και τα τραπεζικά δάνεια γίνονται λιγότερο διαθέσιμα.

Για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, από καθυστερήσεις πληρωμών και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011 και επρόκειτο να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τις χώρες της ΕΕ 16 Μαρτίου 2013 το αργότερο. 

Αυτή η οδηγία θεσπίζει αυστηρά μέτρα τα οποία, όταν εφαρμοστούν σωστά από τις χώρες της ΕΕ, θα συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

* Δείτε ΕΔΩ τη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις