Έως 12 Ιανουαρίου 2024 οι αιτήσεις για ενίσχυση αλιέων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον Daniel

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1589/383038/12-12-2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 7039 Β΄), «Χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής(ΕΕ L190/45, 28.6.2014)» καθώς και της υπ’ αριθμ.73014/21-12-2023 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΑΔΑ: ΨΛΜ046ΨΧΞΧ-Υ4Δ), υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 583/311030/21-12- 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.

Καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης να υποβάλλουν τα αιτήματα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠ.Α.Α.Τ., μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας των Π.Ε., της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους.

Ως ημερομηνία αίτησης/δήλωσης νοείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε., της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι αιτήματα υποβάλλονται από την Τετάρτη 13/12/2023, μέχρι και την Παρασκευή 12 η Ιανουαρίου 2024.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με:

α) Τσουβάλα Μαρία, τηλέφωνο γραφείου: 2109287173, email: [email protected]

β) Τοτάχ Χουσεΐν, τηλέφωνο γραφείου: 2109287197, email: [email protected]

γ)Τυροβολάς Αντώνιος, τηλέφωνο γραφείου: 2109287182, email:

[email protected]

δ)Δαμιανίδης Παναγιώτης, τηλέφωνο γραφείου: 2109287177, email:

[email protected]
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις