Ελλάδα και FAO ενώνουν δυνάμεις για την επισιτιστική ασφάλεια

Ενδυναμώνεται η συνεργασία της Ελλάδας με τον FAO με έμφαση την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας-Η χώρα μας υλοποιεί τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων

«Η διεθνής κοινότητα έχει, τουλάχιστον, αντιληφθεί τον ρόλο της αγροτικής διπλωματίας. Φεύγω από το Βερολίνο ενθουσιασμένος, προβληματισμένος αλλά και περισσότερο υπεύθυνος», δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης απαντώντας σε ερωτήσεις τη DW, μετά την ομιλία του στην 16η Συνδιάσκεψη 60 Υπουργών Γεωργίας από όλον τον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στη γερμανική πρωτεύουσα.

Κοινό ανακοινωθέν Υπουργών Γεωργίας

Στο επίκεντρο του τριήμερου Παγκόσμιου Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Γερμανού Υπουργού Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε και ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, βρέθηκαν ζητήματα όπως η εξάλειψη της πείνας και το μέλλον της Γεωργίας.

Οι Υπουργοί Γεωργίας που μετείχαν στην 16η Διάσκεψη, στο Βερολίνο, δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση ενεργειών με στόχο την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής, ανθεκτικών και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων.

«Θα προσπαθήσουμε περισσότερο από ποτέ να συνεργαστούμε στενά προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030», δεσμεύθηκαν ομόφωνα.

Στο κοινό τους ανακοινωθέν, αναφέρουν, μεταξύ άλλων:

  • Με μεγάλη ανησυχία διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος παραμένει εν μέσω μιας - άνευ προηγουμένου - παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης επισιτιστικής. Έως 783 εκατ. άνθρωποι υποφέρουν από πείνα και 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό το καθεστώς μέτριας ή σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας. Χωρίς δραστικά μέτρα, σχεδόν 600 εκατ. άνθρωποι θα εξακολουθούν να είναι αντιμέτωποι με την πείνα το 2030. Πρέπει επειγόντως να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.
  • Απαιτείται ταχεία δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η ανάγκη να μεταμορφώσουμε τα συστήματα γεωργίας και τροφίμων μας και να εφαρμόσουμε την Ατζέντα του 2030, στο σύνολό της, γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
  • Θα κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας, με συνεκτικό τρόπο, στην υλοποίηση των στόχων των διεθνών συμφωνιών και μέσων για την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και την υποβάθμιση της γης.
  • Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα, βασισμένο σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της μη επιβολής αδικαιολόγητων εμπορικών περιοριστικών μέτρων, όπως απαγορεύσεις εξαγωγών.
  • Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η πρόληψη και η μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων απαιτεί μια συστημική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού στόχων, της μέτρησης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, όπως επίσης και την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους όπως η γη, το νερό, η χρηματοδότηση, οι σπόροι, τα λιπάσματα και οι γενετικοί πόροι, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O)- Δράσεις ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O)

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών έχει καθοριστικό ρόλο παγκοσμίως σε ζητήματα ανάπτυξης αγροδιατροφικών συστημάτων προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, στην πρόληψη και αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και στην ανάπτυξη της καινοτομίας για βιώσιμη γεωργική παραγωγής. Δυστυχώς, η χώρα μας, αν και ιδρυτικό μέλος του FAO, δεν είχε ενεργό συμμετοχή στις δράσεις του Οργανισμού. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα απέκτησε και πάλι, ύστερα από 5 χρόνια και Με απόφαση του ΥπΑΑΤ, στη συνέχεια της επίσημης συνάντησης του με τον Γενικό Διευθυντή του FAOΔρ QuDongyu,τον περασμένο Νοέμβριο, όρισε Εθνικό Συντονιστή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων, τη Δρ Γεωργία Χονδρολέου.

 

Η χώρα μας εφαρμόζει πολιτικές για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο FAO, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των Στόχων:

  • SDG 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή
  • SDG 6:Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων/συστημάτων υγιεινής για όλους
  • SDG 14: Διατηρούμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης
  • SDG 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε βιώσιμα τα δάση, καταπολεμούμε την απερήμωση, και σταματάμε και αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια της βιοποικιλότητας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε την «Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα» σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας με στόχο την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού και η μακροπρόθεσμη προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Εφαρμόζουμε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)» - 2024 με στόχο την αειφόρο και οικονομικά αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Στο ΕΣΔ 2024 περιλαμβάνεται η «Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

Χρηματοδοτούμε δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων εξοικονόμησης νερού, όπως η Δράση 3.1 - «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», και η Δράση 3.11 - «Επενδύσεις στο εθνικό αρδευτικό δίκτυο – ID 16285».

 

Παράλληλα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει: α) Δωρεάν σύστημα συμβουλευτικής προς τους παραγωγούς υπηρεσίας άρδευσης και β) Μέτρηση ποσότητας διαθέσιμων υδάτων.

 

Επίσης, προχωράμε, στην ένταξη περιοχών της Ελλάδας στα Παγκόσμια Συστήματα Αγροτικής Κληρονομιάς, προκειμένου να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε το αγροτικό μας οικοσύστημα και την κουλτούρα-τεχνογνωσία των παραγωγών μας, τη βιοποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου, τα εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας παραδοσιακά προϊόντα της ελληνικής γης (πχ. κρόκος Κοζάνης, μαύρη κορινθιακή σταφίδα, μαστιχόδεντρα Χίου, παλαιωμένη γραβιέρα Σπηλιάς στην Κρήτη, αυτόχθονες φυλές).

 

 

θυρεός

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις