Ειδική εισφορά κρέατος: Αναστολή για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές

Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από τους πρώτους αγοραστές κρέατος που πληγείσαν από τις φυσικές καταστροφές του έτους 2023.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2024.,

Αναστέλλεται για δύο (2) έτη, από την έναρξη ισχύος της, η υποχρέωση καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,2% που οφείλεται για τα έτη 2023 και 2024 επί της ανά κιλό αξίας όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου, από τους πρώτους αγοραστές κρέατος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότητες, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της υπ΄ αρ. 176/13383/6.2.2017 κοινής υπουργικής απόφασης, βάσει του άρθρου 12 του ν. 3698/2008, οι οποίοι έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις εξής περιοχές:

  • Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Αιγαίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Για να τύχουν της αναστολής, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν βεβαιωμένα πληγεί από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες) του έτους 2023. Η βεβαίωση της ζημίας εκδίδεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις