Νέες τεχνικές αναπαραγωγής φυτών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων

Η αναπαραγωγή φυτών είναι μια αρχαία πρακτική που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών από υπάρχουσες ποικιλίες για την απόκτηση ποιοτήτων όπως υψηλότερες αποδόσεις, ενισχυμένη θρέψη ή καλύτερη αντοχή στις ασθένειες.

Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της βιοτεχνολογίας, νέες ποικιλίες φυτών μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα και με πιο ακριβή τρόπο με την επεξεργασία της γενετικής τους δομής.

Στην ΕΕ, όλοι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) εμπίπτουν επί του παρόντος στη νομοθεσία για τους ΓΤΟ από το 2001. Ωστόσο, οι τεχνικές αναπαραγωγής φυτών έχουν εξελιχθεί πολύ τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs) επιτρέπουν πιο στοχευμένα, ακριβή και ταχύτερα αποτελέσματα από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους.

Ποιες είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές;
Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές είναι τρόποι αναπαραγωγής φυτών εισάγοντας συγκεκριμένες αλλαγές στο DNA.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι τεχνικές δεν απαιτούν τη χρήση ξένου γενετικού υλικού από είδη που δεν μπορούσαν φυσικά να διασταυρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι παρόμοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω παραδοσιακών μεθόδων, όπως ο υβριδισμός, αλλά η διαδικασία θα διαρκούσε πολύ περισσότερο.

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων φυτών που είναι πιο ανθεκτικά στην ξηρασία ή άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες ή που απαιτούν λιγότερα λιπάσματα ή φυτοφάρμακα.

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) στην ΕΕ
Οι ΓΤΟ είναι οργανισμοί με γονίδια που έχουν αλλοιωθεί με τρόπο που δεν θα μπορούσε να συμβεί φυσικά μέσω της αναπαραγωγής, συχνά χρησιμοποιώντας το γονιδίωμα ενός άλλου είδους.

Για να διατεθεί οποιοδήποτε προϊόν ΓΤΟ στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας πολύ υψηλού επιπέδου. Υπάρχουν επίσης αυστηροί κανόνες σχετικά με την αδειοδότηση, την αξιολόγηση κινδύνου, την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα τους.

Νέοι κανόνες της ΕΕ
Τον Ιούλιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κανονισμό για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Η πρόταση θα επέτρεπε μια ευκολότερη έγκριση για φυτών παραγόμενων με νέες γονιδιωματικές τεχνικές που θεωρούνται ισοδύναμες με τα συμβατικά φυτά. Δεν χρησιμοποιείται ξένο γενετικό υλικό από ένα είδος που δεν μπορεί να διασταυρωθεί φυσικά για τη λήψη αυτών των φυτών.

Άλλα φυτά ΝΓΤ θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρότερες απαιτήσεις παρόμοιες με εκείνες που προβλέπονται στους ισχύοντες κανόνες ΓΤΟ.

Τα φυτά ΝΓΤ θα παραμείνουν απαγορευμένα στη βιολογική παραγωγή και οι σπόροι τους θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση για να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες γνωρίζουν τι καλλιεργούν.

Ποιά είναι η θέση του Κοινοβουλίου
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων υιοθέτησε τη θέση της σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής στις 24 Ιανουαρίου 2024. Τα μέλη της Επιτροπής υποστήριξαν τους νέους κανόνες και συμφώνησαν ότι τα φυτά ΝΓΤ που είναι συγκρίσιμα με φυσικές ποικιλίες θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις αυστηρές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ .

Για να αποφευχθούν νομικές αβεβαιότητες και να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν εξαρτώνται υπερβολικά από μεγάλες εταιρείες σπόρων, οι ευρωβουλευτές θέλουν να απαγορεύσουν όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντας) για όλα τα εργοστάσια ΝΓΤ.

Ολόκληρη η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση τον Φεβρουάριο και μετά θα μπορέσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον νέο νόμο με τις κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις