Ο Norbert Lins προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των αγροτών

Για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες, απαιτείται περισσότερη επικουρικότητα, ευελιξία, δικαιοσύνη και συνεργασία, αναφέρει μια επιστολή του Norbert Lins.

Σε επιστολή που απηύθυνε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ (AGRI) Norbert Lins (EPP, DE) που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στην επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα.

Οι διαδικασίες για την έγκριση από την Επιτροπή των προσαρμογών των εθνικών στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη πρέπει να απλουστευθούν, περιορίζοντας τον ρόλο της Επιτροπής στη διαφύλαξη των βασικών αρχών του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, αναφέρεται στην επιστολή.

Η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει επείγουσα νομοθετική διαδικασία για την προσαρμογή των Καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ) 6, 7 και 8 έως τα τέλη του 2027. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις, προτείνει η πρόεδρος.

Οι αντικατοπτρικές ρήτρες σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες - παρούσες και μελλοντικές - θα πρέπει να προωθηθούν. Η εφαρμογή αυτών των ρητρών πρέπει να παρακολουθείται με διαφάνεια σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς, προτρέπει ο κ. Lins.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση την ανατροφοδότηση από τον τομέα της γεωργίας για να δημιουργήσει πραγματικό αντίκτυπο, καθιερώνοντας ταυτόχρονα έναν μηχανισμό για δίκαιη μετάδοση των τιμών σε όλη την αλυσίδα αξίας, προσθέτει η πρόεδρος.

Οι συλλογικές δράσεις και η συνεργασία μεταξύ εταίρων του κλάδου σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να προωθηθούν ενεργά για να βελτιωθεί η κατάσταση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ θα επανεξεταστούν οι κανόνες ανταγωνισμού.

Τέλος, η επιστολή καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια αξιολόγηση για να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης όλης της νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που σχετίζεται με τη γεωργία και να καθορίσει την ανάγκη για τυχόν εξαιρέσεις, μεταβατικές περιόδους ή εναλλακτικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης του status quo, προκειμένου για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης.

Ιστορικό

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα αποτέλεσαν θέμα πολλών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε τον τρόπο ενδυνάμωσης των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής Maroš Šefčovič, 7 Φεβρουαρίου. Η Επιτροπή AGRI πραγματοποίησε συζήτηση με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων μερών COPA, COGECA, CEJA και La Via Campesina στις 13 Φεβρουαρίου για να ακούσει από πρώτο χέρι τι θεωρούν ότι πρέπει να γίνει.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις