Νέοι περιορισμοί από τις Βρυξέλλες: Το ΕΚ δίνει το πράσινο φως στο νόμο για την αποκατάσταση της φύσης

Πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών οικοτόπων είναι σε κακή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νόμο για την αποκατάσταση της φύσης στις 22 Ιουνίου 2022, ο οποίος εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 329 ψήφους υπέρ, 275 κατά και 24 αποχές. 

Ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης θέτει ως στόχο την αποκατάσταση τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της έως το 2030 και όλων των οικοσυστημάτων που χρειάζονται έως το 2050.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα Κράτη Μέλη πρέπει να αποκαταστήσουν τουλάχιστον το 30% των οικοτόπων που καλύπτονται από τη νέα νομοθεσία (από δάση, λιβάδια και υγροτόπους, μέχρι ποτάμια, λίμνες και κοραλλιογενείς κοίτες) από κακή σε καλή κατάσταση έως το 2030, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 60% το 2040 και στο 90% το 2050.

Σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 έως το 2030.

Όταν μια περιοχή είναι σε καλή κατάσταση, οι χώρες της Ε.Ε. θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υποβαθμιστεί σημαντικά.

Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να εγκρίνουν εθνικά σχέδια αποκατάστασης με λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Αγροτικά Οικοσυστήματα

Προκειμένου να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα των αγροοικοσυστημάτων, οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε δυο από τους τρεις ακόλουθους δείκτες: 

- Ο δείκτης της πεταλούδας των λιβαδιών

- Το ποσοστό της γεωργικής γης με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά τοπίου

* Αποθέματα οργανικού άνθρακα σε ορυκτά εδάφη καλλιεργειών.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση του δείκτη κοινών πτηνών που συνδέονται με γεωργικά περιβάλλοντα, καθώς αυτά τα ζώα αποτελούν καλούς δείκτες της γενικής κατάστασης της βιοποικιλότητας.

Καθώς η αποκατάσταση των στραγγισμένων τυρφώνων είναι ένας από τους οικονομικότερους τρόπους μείωσης των εκπομπών στον αγροτικό τομέα, οι χώρες της Ε.Ε. πρέπει να επισκευάσουν τουλάχιστον το 30% αυτών (τουλάχιστον το 1/3 θα πρέπει να ξαναγίνει). Η διαδικασία επαναύγρανσης θα συνεχίσει να είναι εθελοντική για τους αγρότες και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες γης.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, ο νόμος περιλαμβάνει ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης» που θα επιτρέψει την αναστολή στόχων για τα αγροοικοσυστήματα σε έκτακτες περιστάσεις, εάν εξαντλήσουν σε μεγάλο βαθμό τη γη που απαιτείται για την επαρκή παραγωγή τροφίμων για κατανάλωση στην Ε.Ε. 

Άλλα Οικοσυστήματα

Από την άλλη, ο νόμος απαιτεί θετική εξέλιξη αρκετών δεικτών στα δασικά οικοσυστήματα και να φυτευτούν 3 δισεκατομμύρια περισσότερα δένδρα. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να μετατρέψουν τουλάχιστον 25.000 χιλιόμετρα ποταμών σε ελεύθερα κανάλια και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καθαρή απώλεια της συνολικής εθνικής έκτασης αστικού πρασίνου και αστικών δένδρων.

Επόμενα Βήματα

Η επίσημη διαδικασία για την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθεί να λείπει και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες αργότερα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις