Ενίσχυση της ανταλλαγής σπόρων: Νέα δυνατότητα για τους αγρότες στην ΕΕ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε δύο εκθέσεις με στόχο την τροποποίηση των κανόνων για το φυτικό και δασικό αναπαραγωγικό υλικό στην ΕΕ. Στόχος των αλλαγών είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας, ανθεκτικότητας και ποικιλίας τόσο των φυτών όσο και των δασών.

Βασικές αλλαγές για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό:

  • Εφαρμογή ομοιόμορφων απαιτήσεων: Οι ίδιες απαιτήσεις για την παραγωγή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού θα ισχύουν πλέον όχι μόνο για το εμπόριο εντός της ΕΕ, αλλά και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
  • Ενίσχυση της ανταλλαγής σπόρων: Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους περιορισμένη ποσότητα οποιουδήποτε τύπου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, ενισχύοντας την ανταλλαγή ποικιλιών και την τοπική προσαρμογή.
  • Προστασία φυτικών γενετικών πόρων: Η εμπορία ποικιλιών διατήρησης, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της φυτικής βιοποικιλότητας, θα διευκολυνθεί. Η πρόσβαση, η πώληση και η μεταφορά τους σε μικρές ποσότητες θα εξαιρούνται από τους κανόνες, ενώ η περίοδος καταγραφής τους θα επεκταθεί σε 30 χρόνια.

Βασικές αλλαγές για το δασικό αναπαραγωγικό υλικό:

  • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: Η Επιτροπή θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη για την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έλλειψης δασικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως μετά από φυσικές καταστροφές.
  • Διασυνοριακή συνεργασία: Τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν την προμήθεια δασικού αναπαραγωγικού υλικού σε διασυνοριακές περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές.
  • Ανιχνευσιμότητα: Το δασικό αναπαραγωγικό υλικό θα είναι πλέον ανιχνεύσιμο από τη συλλογή έως την εμπορία, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την προέλευσή του.
  • Ενίσχυση ελέγχων: Οι παραγωγοί δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές πριν από τη συλλογή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέποντας την οργάνωση ελέγχων.
  • Επίσημες ετικέτες: Επαγγελματίες φορείς με επαρκείς ικανότητες θα μπορούν να εκδίδουν επίσημες ετικέτες που θα συνοδεύουν μεμονωμένες παρτίδες δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής. Η ετικέτα θα περιλαμβάνει κωδικό QR με οδηγίες για τη φροντίδα, αποθήκευση και φύτευση του δασικού αναπαραγωγικού υλικού.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις