Γεωργία - Βιομηχανία: Από την ακμή του παρελθόντος στην κοινή εύθραυστη πραγματικότητα

Από τη ραγδαία ανάπτυξη της δεκαετίας του 1960 έως την οικονομική κρίση του 2010 και τις προκλήσεις του σήμερα, η Ελλάδα έχει διανύσει μια μακρά και πολυκύμαντη πορεία. Το ΑΕΠ, το εξωτερικό χρέος, η ανταγωνιστικότητα και το ενεργειακό κόστος αποτελούν μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Η ανάλυση της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, με εστίαση σε κομβικές περιόδους και στατιστικά στοιχεία, φέρνει στο προσκήνιο καίρια ερωτήματα όπως:

* Πώς μετράμε την πρόοδο;
* Ποια είναι η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας;
* Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη;

Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας ως "πηγή του κακού"

Η κριτική της Moody's για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αγγίζει ένα καίριο ζήτημα με πολλαπλές προεκτάσεις. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας, άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της πρόοδου, φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ουσία της ανάπτυξης και την ηθική της αγοράς.

Πρώτον, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας υποδηλώνει μια στασιμότητα, μια αδυναμία εξέλιξης. Η οικονομία, όπως και κάθε οργανισμός, χρειάζεται συνεχή ανανέωση και βελτίωση για να παραμείνει υγιής. Η στασιμότιτα, χωρίς κίνητρο για υπεροχή έναντι του ανταγωισμού, οδηγεί σε  εσωστρέφεια,μαρασμό και υποβάθμιση. Καταρχήν η πρόοδος θεωρείται θεμελιώδης αξία για την εξέλιξη, άμεσα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη φύση και την αναζήτηση της αριστείας . Η απουσία της ισοδυναμεί με άρνηση της δυνατότητας εξέλιξης και αυτοβελτίωσης.

Δεύτερον, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην αγορά θέτει ηθικά διλήμματα. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εστιάζουν στην ποιότητα στη διαφοροποίηση ,  και στην καινοτομία με στόχο την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η έλλειψη ανταγωνισμού, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε αισχροκέρδεια, μονοπωλιακές πρακτικές και αδιαφορία για τις ανάγκες του κοινού. Η υγιείς αγορά βασίζεται στην ισορροπία μεταξύ ατομικού συμφέροντος και κοινωνικής ευημερίας. Η ανταγωνιστικότητα, όταν λειτουργεί σωστά, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της αγοράς προς όφελος όλων.

Τρίτον, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας βλάπτει την εθνική οικονομία και την ευημερία των πολιτών. Η αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση του ΑΕΠ και υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.
Από μια διαφορετική άποψη, η οικονομική ευημερία αποτελεί προϋπόθεση για άλλες σημαντικές αξιές, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη. Η αδυναμία της οικονομίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και την ευημερία.

Το Ακριβό Ενεργειακό Κόστος: Μία Υπαρξιακή Απειλή για την Ελληνική Παραγωγή

Η Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια ιστορία και παράδοση στον παραγωγικό τομέα, έρχεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου πρόκληση: το αβάσταχτα υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό πλήττει όχι μόνο τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και το σύνολο των παραγωγικών επιχειρήσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή τους.

Σε αυτό το κείμενο, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο όχι μόνο από μια οικονομική οπτική, αλλά και με μια πιο γενική ματιά.

Η Ενέργεια ως Υπαρξιακή Απαίτηση

Η ενέργεια αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την ύπαρξη και την ανάπτυξη. Ο Αριστοτέλης, στην "Φυσική", την περιγράφει ως "κίνησιν", ως την κινητήρια δύναμη που ωθεί τα όντα προς την ολοκλήρωσή τους. Χωρίς ενέργεια, η ζωή παύει να υπάρχει.

Στο πλαίσιο της παραγωγής, η ενέργεια λειτουργεί ως ζωογόνος δύναμη. κινητοποιεί  της μηχανές προσφέρει θέρμανση  φωτισμό ,και συμβάλει στην επεξεργασία των τροφίμων  και στον εφοδιασμός τους στο καταναλωτή . Χωρίς επαρκή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, η παραγωγική διαδικασία ασφυκτιά, οδηγώντας σε μείωση της παραγωγικότητας, αύξηση του κόστους και, τελος, σε μαρασμό.

 

Το ΑΕΠ της Ελλάδας από το 1960: Μια ματιά στο παρελθόν, παρόν και μέλλον

1960-1980: Η άνοδος

Τη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα βίωνε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης. Το ΑΕΠ αυξανόταν με ρυθμούς άνω του 7% ετησίως, ωθούμενο από την άνθιση του τουρισμού, την ενίσχυση της βιομηχανίας και τις επενδύσεις σε υποδομές. Η γεωργία, αν και παρέμενε σημαντικός κλάδος, άρχισε να υποχωρεί σε σχέση με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.

1980-2000: Σταθερότητα και αλλαγές
Στις δεκαετίες του 1980 και 1990, η ανάπτυξη παρέμεινε σταθερή, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς. Η ένταξη στην -τότε- ΕΟΚ το 1981 έφερε νέες ευκαιρίες, αλλά δημιούργησε και ανταγωνιστικές πιέσεις. Η γεωργία συνέχισε να συρρικνώνεται, ενώ η βιομηχανία άρχισε να μετατοπίζεται σε πιο εξειδικευμένες και τεχνολογικά προηγμένες δραστηριότητες.

2000-2020: Κρίση και μεταρρυθμίσεις
Η δεκαετία του 2010 σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση, η οποία έπληξε καίρια την Ελλάδα. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε δραματικά, οδηγώντας σε ύφεση, ανεργία και κοινωνικές δυσκολίες. Η κρίση ώθησε σε μεταρρυθμίσεις, με στόχο την εξυγίανση της οικονομίας και την τόνωση της ανάπτυξης.

 Η συμβολή της γεωργίας και της βιομηχανίας

Η γεωργία, παρότι σημαντικός κλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με μερίδιο άνω του 25% στο ΑΕΠ, υποχώρησε σημαντικά έως σήμερα, αγγίζοντας περίπου το 3%. Η βιομηχανία, με μερίδιο περίπου 10%, παρουσίασε επίσης πτωτική πορεία, αν και διατηρεί σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία.

 Στο παρελθόν χαρακτηρίζεται η Ελλάδα από την ανθισμένη γεωργία, ακμάζουσα βιομηχανία,  και το μικρότερο εξωτερικό χρέος

  • 19ος αιώνας: Η Ελλάδα, μετά την απελευθέρωση, στηρίχθηκε στην αγροτική παραγωγή. Η καλλιέργεια σταφίδας, καπνού και βαμβακιού άνθισε, τροφοδοτώντας τις εξαγωγές και ενισχύοντας την εθνική οικονομία.
  • Αρχές 20ου αιώνα: Η βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται, με έμφαση στην κλωστοϋφαντουργία, χημικά και τρόφιμα. Η εγχώρια παραγωγή κάλυπτε σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.
  • Μεταπολεμική περίοδος: Η Ελλάδα έλαβε οικονομική βοήθεια από το Σχέδιο Marshall, η οποία ώθησε την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η γεωργία εκσυγχρονίστηκε, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τροφοδοτώντας το μεταποιητικό κλάδο.
  •  Οι δεκαετίες 1970-1980: Η ένταξη στην ΕΟΚ άνοιξε νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια. Η γεωργία και η βιομηχανία συνεργάστηκαν, δημιουργώντας ένα ισχυρό παργωγικό οικοσύστημα.

Οι προεκτάσεις

Η εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα εξής:

* Πώς μετράμε την πρόοδο;
* Ποια είναι η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας;
* Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη;

Η κρίση δημιούργησε την ανάγκη για αναθεώρηση του οικονομικού μοντέλου και στροφή προς νέες κατευθύνσεις. Η στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνική οικονομία ίσως αποτελέσουν λύσεις για το μέλλον. 

Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας από το 1960 έως σήμερα

1960-1980: Αύξηση και διαχείριση
Ξεκινώντας τη δεκαετία του 1960, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ήταν σχετικά χαμηλό, αγγίζοντας περίπου το 10% του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη της δεκαετίας του 1970 οδήγησε σε αύξηση του χρέους, το οποίο έφτασε στο 25% του ΑΕΠ το 1980. Η διαχείριση του χρέους αποτελούσε σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία.

1980-2000: Σταθερότητα και άνοδος
Στις δεκαετίες του 1980 και 1990, το χρέος παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα, περίπου στο 30% του ΑΕΠ. Η ένταξη στην ΕΟΚ έφερε νέες χρηματοδοτικές ροές, συμβάλλοντας στην συγκράτηση του χρέους.

2000-2020: Κρίση και εκτίναξη
Η δεκαετία του 2000 σημαδεύτηκε από την οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε σε εκτίναξη του χρέους. Το 2010, το χρέος ξεπέρασε το 150% του ΑΕΠ, καθιστώντας την Ελλάδα μια από τις πιο χρεωμένες χώρες στον κόσμο.

Το Σήμερα

Σήμερα, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας παραμένει υψηλό, αγγίζοντας περίπου το 160% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και η δημοσιονομική εξυγίανση έχουν συμβάλει στη μείωση του χρέους, αλλά η πορεία προς την βιωσιμότητα παραμένει δύσκολη.

Συγκριτικά στοιχεία

* Το 1960, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ήταν 234 εκατομμύρια δολάρια.
* Το 2000, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ήταν 116 δισεκατομμύρια ευρώ.
* Το 2023, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας είναι 352 δισεκατομμύρια ευρώ

Η Ελλάδα, έχοντας διανύσει μια μακρά και πολυκύμαντη πορεία, καλείται σήμερα να χαράξει το δρόμο προς την ανάπτυξη και την ευημερία. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως το υψηλό χρέος, η ανεργία και οι κοινωνικές ανισότητες, αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση μίας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Η κερδοφορία ρεκόρ των τραπεζών και η εύθραυστη ελληνική οικονομία

Ενώ οι ελληνικές τράπεζες πανηγυρίζουν ρεκόρ κερδοφορίας, η υγιής ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παραμένει άπιαστο όνειρο. Η εξάρτηση από την πολιτική της ΕΚΤ και οι (οικονομικοί δείκτες Euribor των τελευταιων μηνών) υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της τρέχουσας οικονομικής (άνθησης).
Η ανησυχία για την Ελληνική οικονομία εστιάζεται στην έλλειψη παραγωγικής βάσης. Η απουσία ενός ισχυρού παραγωγικού τομέα θέτει την οικονομία σε κίνδυνο, καθώς εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες.
Η σημερινή ευφορία των τραπεζών δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται στέρεες βάσεις για να διατηρήσει την ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις