ΕΕ: Πρόοδος στο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια έκθεση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές. Στην έκθεση επισημαίνονται τα θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από το 2021 μέχρι σήμερα και παρουσιάζονται ιδέες για τις μελλοντικές εργασίες.

Η έκθεση περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του «μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές», με στόχο την παροχή στήριξης για πιο συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες. Παρουσιάζονται 30 δράσεις σε διάφορους τομείς πολιτικής, εννέα εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η έκθεση τονίζει ότι η ισχυρή συμμετοχή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Προσδιορίζει επίσης δράσεις, στο πλαίσιο του αγροτικού σχεδίου δράσης της ΕΕ, για τις οποίες απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες —και άλλες για τις οποίες απαιτείται να δοθεί συνέχεια— ώστε να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι.

Η έκθεση έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον: κάνοντας έναν απολογισμό της συμβολής της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2023-2027 στο αγροτικό όραμα, παρουσιάζει τις ιδέες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η στήριξη στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις