ΕΒΙΟΦ: Μπροστάρης στην Επανάσταση της Βιοφυτοπροστασίας

Η ίδρυση του ΕΒΙΟΦ έρχεται ύστερα από μακροχρόνιες ζυμώσεις και εποικοδομητικό διάλογο με τον κλάδο της βιοφυτοπροστασίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια ισχυρή, ανεξάρτητη και αυτόνομη συλλογική εκπροσώπηση.

O ΕΒΙΟΦ εστιάζει στην προώθηση πράσινων λύσεων για την προστασία των καλλιεργειών, οι οποίες αντλούν έμπνευση από τη φύση και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας. Οι λύσεις αυτές, όντας φιλικές προς το περιβάλλον, αποτελούν την πρώτη επιλογή για βιώσιμο έλεγχο εχθρών και ασθενειών, αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της, η ΕΒΙΟΦ επιδιώκει παραγωγική συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, ερευνητικά ιδρύματα, διοικητικούς φορείς, ενώσεις, οργανώσεις και επιτροπές. Ταυτόχρονα, καλεί όλα τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εναλλακτικών, οικολογικών μεθόδων φυτοπροστασίας να συμμετάσχουν στην Ένωση, ενισχύοντας την δυναμική της για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Επιπλέον, η ΕΒΙΟΦ βρίσκεται σε συζητήσεις με την IBMA Global (International Biocontrol Manufacturers Association) με σκοπό την ένταξη ως Εθνικός Σύνδεσμος, αυξάνοντας την επιρροή και πρόσβαση της Ελληνικής βιομηχανίας βιο-φυτοπροστασίας.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΒΙΟΦ-BioCroP)

Με την υπ’ αριθμ. 489938/29-02-24 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε η Αστική μη κερδοκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία – Ένωση Βιολογικής και Οικολογικής Φυτοπροστασίας ” και διακριτικό τίτλο ΕΒΙΟΦ (BioCroP).

Τα ιδρυτικά μέλη του ΕΒΙΟΦ (BioCroP), Bio-insecta, Βιοτόπιο, Andermatt-Anthesis και Koppert Hellas έπειτα από μακροχρόνιες παραγωγικές ζυμώσεις μεταξύ μας και μετά από εποικοδομητικό διάλογο με τον υπόλοιπο κλάδο της βιοφυτοπροστασίας καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποφασίσαμε την αναγκαιότητα μιας ισχυρής ανεξάρτητης και αυτόνομης συλλογικής εκπροσώπησης του κλάδου μας με την ίδρυση της Ένωσης Βιολογικής και Οικολογικής Φυτοπροστασίας.

Η Ένωση στοχεύει στην προώθηση και στην περαιτέρω ένταξη στην Ελληνική Γεωργία, πράσινων καινοτόμων και αποτελεσματικών μεθόδων Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης των καλλιεργειών που επιτρέπουν στους παραγωγούς να καλλιεργούν υγιείς, παραγωγικές και κερδοφόρες καλλιέργειες.

Οι τεχνολογίες μας εμπνέονται, αξιοποιούνται ή συλλέγονται από την ίδια τη φύση. Οι λύσεις μας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να αποκαταστήσουντη φυσική ισορροπία στις καλλιέργειές τους και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων. Οι οικολογικές μέθοδοι Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης των καλλιεργειών προστατεύουν τις καλλιέργειες και το περιβάλλον του σήμερα και κυρίως του αύριο, και αποτελούν την πρώτη επιλογή για βιώσιμο έλεγχο
εχθρών και ασθενειών, την αειφόρο ανάπτυξη και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ως εκ τούτου, καθώς όλοι από κοινού αποδεχόμαστε την σημαντικότητα του ρόλου της ΒιοΦυτοπροστασίας στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας και της Νέας ΚΑΠ, δηλώνουμε την θέληση και επιδίωξη μας για παραγωγική συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ,
με τα ερευνητικά ιδρύματα και όλους τους διοικητικούς φορείς, ενώσεις, οργανώσεις και επιτροπές. Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση ένταξης στον ΕΒΙΟΦ προς όλα τα νομικά πρόσωπα, που παράγουν ή προωθούν και εμπορεύονται προϊόντα για άλλες
οικολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας εναλλακτικές της χημικής, που ουσιαστικά μοιράζονται τους προβληματισμούς μας και συμμερίζονται όλους τους παραπάνω σκοπούς ώστε να εκτιμήσουν την προσπάθεια και να πλαισιώσουν την Ένωση
προκειμένου να αποκτήσουμε την απαιτούμενη δυναμική για την επίτευξη των στόχων.

Τα ιδρυτικά μέλη του ΕΒΙΟΦ βρίσκονται σε ώριμες συζητήσεις με την IBMA Global (International Biocontrol Manufacturers Association) με σκοπό να γίνουμε Εθνικός Σύνδεσμος της IBMA Global, ώστε να αυξήσουμε την επιρροή και πρόσβαση στην Ελληνική βιομηχανία βιο-φυτοπροστασίας.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις