Νέα εποχή για τα φυτοπροστατευτικά στην Τουρκία: Αλλαγές στους κανόνες αδειοδότησης και εμπορίας

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η αναθεωρημένη οδηγία που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Μαρτίου 2024, όσον αφορά την αδειοδότηση και εμπορία νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Τουρκία. Η αναθεώρηση σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή για τον αγροτικό κλάδο, θέτοντας νέες απαιτήσεις και τροποποιήσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Σημαντικότερα σημεία της αναθεώρησης:

  • Πιο λεπτομερής και αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης για νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  • Αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
  • Ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την παραγωγή έως την πώληση.
  • Αλλαγές στην επισήμανση με λεπτομερέστερες πληροφορίες για τους κινδύνους και τις προφυλάξεις.
  • Η δραστική του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που πρόκειται να λάβει άδεια για πρώτη φορά στην Τουρκία πρέπει να έχει άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες G8.

Οι αλλαγές, που τέθηκαν σε ισχύ επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους στον αγροτικό κλάδο, από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές έως τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Ας τα δούμε ποιο αναλυτικά

Η αδειοδότηση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων γίνεται πιο αυστηρή, με έμφαση στην αξιολόγηση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.
Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν άδεια για φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερή στοιχεία και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων μελετών για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος.
Θεσπίζονται νέα μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, από την παραγωγή έως την πώληση.
Η επισήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνει πλέον λεπτομερέστερες πληροφορίες για τους κινδύνους και τις προφυλάξεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για αδειοδότηση;

Το δραστικό συστατικό του φυτοπροστατευτικού προϊόντος να έχει λάβει άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες G8.
Η εταιρεία που ζητά την άδεια να υποβάλλει πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.
Να τηρούνται οι αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας που θέτει η νέα οδηγία.

Πώς επηρεάζονται οι αγρότες;

Οι αγρότες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις και να προσαρμόσουν τις αγοραστικές τους συνήθειες και θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην επισήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να τηρούν τις οδηγίες χρήσης.  Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων θα διευκολύνει τον έλεγχο και την τήρηση των κανόνων

Διαβάστε αναλυτικά εδώ στα Ελληνικά:ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την επίσημη στα Τουρκικά

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις