Ολλανδία: Δίνει περισσότερα χρήματα για να κλείσουν περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η Ολλανδία έχει εφαρμόσει δυο προγράμματα που στοχεύουν στο οριστικό κλείσιμο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αζώτου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. 

Στόχος είναι τα τρία τέταρτα των περιοχών Natura 2000 να είναι σε ένα υγιές επίπεδο έως το 2030.

Αυτά τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από την Ε.Ε. και έχουν τεθεί σε ισχύ από το Μάιο του 2023. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα κλεισίματος, που ζήτησε η ολλανδική κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει στο κλείσιμο περισσότερος φαρμών.

Η χώρα ζήτησε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 602 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LBV (από 500 εκατ. ευρώ σε 1,1 δισ. ευρώ) και 845 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LBV Plus, (από 975 εκατ. ευρώ σε 1,82 δισ. ευρώ). 

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα

Τα δυο προγράμματα έχουν ισχύ ηώς και τις 27 Φεβρουαρίου 2028 και είναι ανοικτά σε μικρομεσαίους κτηνοτρόφους της Ολλανδίας, οι οποίοι κλείνουν οικειοθελώς τις εκμεταλλεύσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι το τρέχον φορτίο εισροής αζώτου, υπερβαίνει ορισμένα ελάχιστα επίπεδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LBV, χορηγείται άμεση ενίσχυση για την αντιστάθμιση έως και 100% των ζημιών που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι που αποφάσισαν να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής, χοίρων και πουλερικών, ιδίως σε σχέση με την απώλεια της παραγωγής ικανότητας και των δικαιωμάτων παραγωγής. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το αγρόκτημα, για να είναι επιλέξιμο για το καθεστώς LBV, πρέπει να έχει ορισμένα ελάχιστα επίπεδα συνεισφοράς αζώτου ανά έτος. 

Το πρόγραμμα LBV Plus είναι ανοικτό για τις λεγόμενες εκμεταλλεύσεις μέγιστου φορτίου εκπομπών που συνεισφέρουν υψηλό επίπεδο αζώτου ετησίως, που ορίζεται πάνω από ένα ορισμένο όριο. Όπως το καθεστώς LBV, θα είναι επίσης ανοικτό σε παραγωγούς γαλακτοπαραγωγών, βοοειδών, χοίρων και πουλερικών και επιπλέον σε παραγωγούς μόσχων. 

Θα χορηγηθεί άμεση ενίσχυση για την αντιστάθμιση έως και 100% των ζημιών που υπέστησαν οι γεωργοί που αποφασίζουν να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, ιδίως σε σχέση με την απώλεια δικαιωμάτων παραγωγής καθώς και το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά την απώλεια παραγωγικής ικανότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος LBV Plus, οι πληγέντες κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν έως κα το 120% ως αποζημίωση.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις