2η συνάντηση των εταίρων του  έργου "Biotech4food"  για τη Bιοτεχνολογία και την Αγροδιατροφή

Στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου "Βiotech4food", που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 9-11 Απριλίου 2024 στην πόλη Ναμύρ του Βελγίου, συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

          Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν απειλή για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που καθιστά αναγκαία το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια σύγχρονη και αποδοτική, ως προς τη χρήση των πόρων, οικονομία. Το έργο "Βiotech4food", στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο ενίσχυσης και διευκόλυνσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (MμE) και των Περιφερειών, μέσω διαπεριφερειακών συνεργασιών και επενδύσεων και μέσα από καινοτόμους τρόπους αξιοποίησης της βιοτεχνολογίας αλλά και της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.

          Στόχος του έργου "Βiotech4food" είναι, μέσα από τις κατάλληλες προσεγγίσεις στον τομέα της βιοτεχνολογίας, να αναδειχθούν και να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα αγροδιατροφής, ώστε να καταστεί βιώσιμη η διαχείριση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, οι οποίοι στις μέρες μας βρίσκονται υπό πίεση, τόσο εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού όσο και εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

          Επικεφαλής εταίρος του έργου "Βiotech4food" είναι ο συνεργατικός σχηματισμός (Cluster) "WAGRALIM" από το Βέλγιο, ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει συνολικά 15 εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία). Το έργο χρηματοδοτείται από το νέο εργαλείο της Ε.Ε Interregional Innovation Investments (I3) και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 15 εταιρείες του κλάδου από τις 5 χώρες- εταίρους, που θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη προϊόντων μέσω της βιοτεχνολογίας, αξιοποιώντας πόρους βιομάζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο "Βiotech4food" συμμετέχει ως εταίρος και το "AgroTechCluster", ένας συνεργατικός μηχανισμός καινοτομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον τομέα της Αγροδιατροφής.

          Στελέχη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εκπροσώπησαν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη 2η συνάντηση των εταίρων του έργου "Βiotech4food" καθώς και στη θεματική εκδήλωση με τίτλο «Η αγροδιατροφή και οι περιβαλλοντικές στρατηγικές στη καρδιά της Βαλλονίας».           Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από τους εκπροσώπους των εταίρων τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε κάθε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο "Biotech4food", ως προς τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του οικοσυστήματος Βιοτεχνολογίας στην Αγροδιατροφή.   

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις