Πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αστική γεωργία στην Ευρώπη: Το FOOD CITY BOOST ξεκινά δυναμικά!

Με στόχο την προώθηση της αστικής γεωργίας σε όλη την Ευρώπη, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο FOOD CITY BOOST έλαβε χώρα στις 3-5 Απριλίου 2024 στο Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam), σηματοδοτώντας την έναρξη ενός συναρπαστικού ταξιδιού για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της αστικής και περιαστικής γεωργίας.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης συνάντησης, οι 20 εταίροι από 9 ευρωπαϊκές χώρες τέθηκαν στα θεμέλια του έργου, συζήτησαν στρατηγικές και αντάλλαξαν ιδέες για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του.

Βασικά σημεία της συνάντησης:

Εισαγωγή στο έργο: Ο συντονιστής Pierre Chopin παρουσίασε τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα και την μεθοδολογία του FOODCITYBOOST, θέτοντας το πλαίσιο για τις μελλοντικές δράσεις.
Επικοινωνιακή στρατηγική: Ο Γρηγόρης Χατζηκώστας της Foodscale Hub ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τα επιστημονικά δεδομένα του έργου θα διαμοιραστούν αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη προβολή και επικοινωνία του.
Living Labs: Οι εκπρόσωποι των 6 Living Labs παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά, τις δραστηριότητες και τους στόχους τους, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών αστικής γεωργίας.
Δεδομένα και ανάλυση: Ειδικοί ανέδειξαν τη σημασία της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου της αστικής γεωργίας.
Μελλοντικές τάσεις: Συζητήθηκαν οι τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την ανάπτυξη της αστικής γεωργίας, θέτοντας το πλαίσιο για μελλοντικές έρευνες και πρωτοβουλίες.
Σχεδιασμός καινοτόμων συστημάτων: Εξετάστηκαν οι διαδικασίες συνεργατικού σχεδιασμού καινοτόμων συστημάτων αστικής γεωργίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.
Αξιολόγηση αντίκτυπου: Παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της αστικής γεωργίας σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα.
Προγραμματισμός δράσεων: Οι εταίροι συνεργάστηκαν για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων και δράσεων του έργου, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη υλοποίηση.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αισιοδοξία και ενθουσιασμό, με όλα τα μέλη να εκφράζουν την πεποίθησή τους για την δυναμική του FOODCITYBOOST να φέρει επανάσταση στην αστική γεωργία στην Ευρώπη.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του FOODCITYBOOST αποτέλεσε ορόσημο στην προσπάθεια για την προώθηση της βιώσιμης αστικής γεωργίας. Η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών και ο ενθουσιασμός που επικράτησαν θέτουν τα θεμέλια για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, όπου η αστική γεωργία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των πόλεων και των πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις