Αγρότες: Στήριξη 100% έως 31 Ιουλίου για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές!

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Οι αλλαγές εστιάζουν σε διάφορα σημεία, με στόχο την βελτίωση της διαδικασίας και την διευκόλυνση των ωφελούμενων.

Αξιοσημείωτες τροποποιήσεις:

* Περίοδος υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης παρατείνεται έως τις 31/07/2024.

* Αφαίρεση εδαφίων: Αφαιρούνται τα εδάφια η) και θ) από το σημείο 1.8.1.

* Ενίσχυση δαπανών: Διευρύνεται το εύρος των επιλέξιμων δαπανών για την αποκατάσταση ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και της ανασύστασης ζωικού κεφαλαίου.

* Ποσοστό στήριξης: Το ποσοστό στήριξης αυξάνεται στο 100% για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού.

* Προϋποθέσεις: Προστίθενται νέες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, όπως η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και η υλοπάθεια ζημιάς τουλάχιστον 30% κατ' είδος και κατηγορία.

* Διοικητικές διαδικασίες: Βελτιστοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες, με την αντικατάσταση της φράσης "αίτησης προκαταβολής ή πληρωμής" με την φράση "αίτησης πληρωμής" και την διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων.

* Δικαιολογητικά: Τροποποιούνται οι απαιτήσεις για τα δικαιολογητικά, με έμφαση στην βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ, τα οικονομικά στοιχεία, τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής ακινήτων και τα έγγραφα παραχώρησης.

* Εξόφληση: Διευκρινίζονται οι διαδικασίες εξόφλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταβολές και τις αγορές από το εξωτερικό.

* Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Διευκρινίζονται οι απαιτήσεις για την κατασκευή και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

* Μελισσοκομία: Αφαιρείται η γραμμή Δ6 "Τεκμηρίωση ζημιάς και επαλήθευση της περιοχής εφαρμογής του μέτρου" που αφορά την μελισσοκομία
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις