ΠΟΣΕΓ:  Καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ) απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), εκφράζοντας την ανησυχία της για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης Π3-75.1 "Εγκατάσταση Γεωργών Νέας Ηλικίας".

Η παρέμβαση, η οποία αποτελεί βασικό μέτρο για την ένταξη νέων αγροτών στον αγροτικό τομέα, έχει προαναγγελθεί από τις 12-12-2023. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες αποφάσεις, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να αδυνατούν να προγραμματίσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΕΓ επισημαίνει τα εξής:

Ο αγροτικός κόσμος αναμένει την υλοποίηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Μία από τις πιο βασικές παρεμβάσεις για την ένταξη νέου ηλικιακά αγροτικού πληθυσμού είναι η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-75.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ». Για αυτή την παρέμβαση έχει από τις 12-12-2023 ανακοινωθεί η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης με αριθμό 2404/12-12-2023. Από τότε μέχρι σήμερα τα μόνα που έχουν γίνει είναι οι τροποποιήσεις - διορθώσεις επί των τυπικών αποδόσεων που μας εστάλησαν με email στις 3-1-2024, 29-2-2024 και 11-4-2024 και η απόφαση 408/16-2-2024 για κάποιες διευκρινίσεις επί της προδημοσίευσης της 1ης πρόσκλησης με αριθμό 2404/12-12-2023.

Επειδή «το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθμολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται», παρ. 7.1 της προδημοσίευσης 2404/12-12-2023, θα υπάρχουν κριτήρια βαθμολόγησης όπως αναφέρονται στην παρ.7.2 της προδημοσίευσης. Για τον ορθό προγραμματισμό των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων πρέπει να γνωρίζουν τι θα μοριοδοτηθεί και με πόσα μόρια κάθε κριτήριο. Μέχρι σήμερα εκτός από κάποιες δημοσιεύσεις στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί αποκλειστικών πληροφοριών, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για τα κριτήρια βαθμολόγησης (μοριοδότηση)

Επειδή μέχρι τις 31-5-2024 πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν προβεί σε ενέργειες όπως:
 η έναρξη λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 η αγορά ζωικού κεφαλαίου και η δήλωση της στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες
 η μίσθωση εκτάσεων για τις καλλιέργειες τους
 η αγορά σπόρων και η σπορά βαμβακιού, αραβοσίτου και άλλων φυτικών ειδών
Για να μπορούν να δηλώσουν τα ζώα και τις εκτάσεις στο ΟΣΔΕ 2024 και να λάβουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις και τα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις που οι εκτάσεις ή τα ζώα βρίσκονται σε μακροχρόνια προγράμματα οι υποψήφιοι πρέπει σε ημερομηνίες που λήγουν εντός του Μαΐου να προβούν σε μεταβιβάσεις των προγραμμάτων στο όνομα τους

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει σε γνώση μας η ύπαρξη διαβούλευσης με τους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς, για την υποστήριξη των προγραμμάτων όπως γινόταν παλιότερα και είχαμε αποφύγει τα προβλήματα και τις συνεχείς διορθώσεις-τροποποιήσεις στις αποφάσεις που φέρνουν καθυστερήσεις και παρατάσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σας παρακαλούμε για την άμεση έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρέμβασης Π3-75.1 από τους αρμόδιους και ιδιαίτερα της απόφασης για τα κριτήρια βαθμολόγησης (μοριοδότηση) των εκμεταλλεύσεων των υποψηφίων.

Ο Πρόεδρος Μπινιάρης Αναστάσιος
Ο Γ. Γραμματέας Νίκας Φίλιππος

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις