Υποβαθμισμένο το 10% της γεωργικής γης στη Ευρώπη

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature», η οποία ανέλυσε το επίπεδο υποβάθμισης της γεωργικής γης σε 40 ευρωπαϊκές περιοχές, έδειξε ότι μεταξύ 22% και 35% της γεωργικής γης και της αρόσιμης γης έχουν επηρεαστεί.

Οι επιστήμονες βασίστηκαν σε δώδεκα κριτήρια υποβάθμισης του εδάφους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η διάβρωση του νερού, η αιολική διάβρωση, η απώλεια οργανικού άνθρακα εδάφους, η αλάτωση του εδάφους, η συμπίεση του εδάφους, η μόλυνση του εδάφους από φυτοϋγειονομικά μέτρα, η μείωση των υπόγειων υδάτων και ξηρασία κ.α. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η μόλυνση του εδάφους από τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα είχε το μεγαλύτερο χωρικό αποτύπωμα σε ηπειρωτικό επίπεδο από όλες τις διαδικασίες που αναλύθηκαν. 

Η Πολωνία, η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται μεταξύ των πιο επηρεασμένων από τη μόλυνση του εδάφους μέσω φυτουγεινομικών φαρμάκων, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα από βαρέα μέταλλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία από τις διατροφικές ανισορροπίες και η Ρουμανία και η Ισπανία από την ξηρασία. 

Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο, τόσο για τη γεωργική έκταση (στα αριστερά) όσο και την καλλιεργήσιμη έκταση (στα δεξιά).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις