Κίνητρα για να μειωθεί η εξάρτηση από τις πρωτεΐνες στις ζωοτροφές δίνει η Ε.Ε.

Η ειδική στήριξη της ΕΕ για την παραγωγή ελαιούχων σπόρων και η κοινή προσπάθεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα είναι τα βασικά στοιχεία για την αύξηση της προσφοράς πρωτεϊνών που παράγονται στην ΕΕ για ζωοτροφές, συνέστησε το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ σε μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα (24 Μαΐου).

Αντιμέτωπη με την αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτες χώρες για τον εφοδιασμό της σε πρωτεΐνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε μια στρατηγική που επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση.

«Η πρόκληση της διαφοροποίησης είναι να εφαρμοστούν διάφοροι συνδυασμοί μοχλών προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τις συνθήκες των γεωργικών τομέων και προσαρμοσμένοι στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και στους διάφορους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων», τόνισαν οι συντάκτες της μελέτης, η οποία ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (24 Μαΐου).

Οι ζωοτροφές των ζώων, ιδίως των χοίρων και των πουλερικών (μονογαστρικά ζώα), είναι ο τομέας που εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές πρωτεϊνών από τρίτες χώρες. Μόνο το 29% προέρχεται από το εσωτερικό της ΕΕ, αναφέρει η μελέτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν και παρουσιάσει το euractiv.com στη δημοσιότητα, το 23% του κέικ ελαιούχων σπόρων και το 3% του κέικ σόγιας παράγονται στην Ευρώπη, ενώ το υπόλοιπο εισάγεται σε μεγάλο βαθμό από την Αμερική για τον συμβατικό τομέα και από την Αφρική ή την Ασία για τον βιολογικό τομέα. Ο βιολογικός τομέας εξαρτάται λιγότερο από τις εισαγωγές.

Η παρούσα στρατηγική ακολουθεί τη δημοσίευση, τον Ιούλιο του 2023, από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), μιας αρχικής στρατηγικής της ΕΕ για τις πρωτεΐνες, την οποία ακολούθησε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 19 Οκτωβρίου 2023.

Συνδεδεμένη ενίσχυση
Η μελέτη επισημαίνει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που καλλιεργούνται στην Ευρώπη (σόγια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη και όσπρια), ως σημαντικό εμπόδιο για τη μείωση της εξάρτησης από 3ες χώρες, τόσο σε σχέση με την εισαγόμενη σόγια όσο και με τις καλλιέργειες δημητριακών που ανταγωνίζονται τις φυτικές πρωτεΐνες στην αμειψισπορά.

Μια «ουσιαστική αύξηση» της υφιστάμενης «συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης» για τις ελαιοκομικές καλλιέργειες, «ώστε να υπάρξει πραγματικό κίνητρο για τους γεωργούς».

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι ένας ιδιαίτερος τύπος επιδότησης, που συνδέει τη στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με συγκεκριμένες παραγωγές, αντί να αποτελεί ενσωμάτωση στο εισόδημα των γεωργών, όπως το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων της ΚΓΠ.

Οι συνδεδεμένες επιδοτήσεις, που κάποτε αποτελούσαν τον κύριο τύπο στήριξης, έχουν περιθωριοποιηθεί στην ΚΓΠ, καθώς μπορούν να προκαλέσουν υπερπαραγωγή, υπονομεύοντας τις προσπάθειες των γεωργών να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο πλαίσιο της ΚΓΠ καλύπτει σήμερα ένα εκατομμύριο εκτάρια και μπορεί να επεκταθεί σε 7,8 εκατομμύρια εκτάρια. Το ανώτατο όριο καθορίστηκε σε συμφωνία του 1992 μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστή ως συμφωνία του Blair House, μέρος των πολυμερών διαπραγματεύσεων που οδήγησαν τελικά στη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό των 7,8 εκατομμυρίων εκταρίων, «η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει στήριξη σε μια έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ των σημερινών εισαγωγών, γεγονός που θα ήταν ήδη πολύ σημαντικό», αναφέρει η μελέτη.

Οι ασφαλίσεις συγκομιδής είναι ένα άλλο διαθέσιμο εργαλείο πολιτικής για την τόνωση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, τονίζεται στο έγγραφο, συνιστώντας αυξήσεις στη στήριξη της ΚΓΠ για τη λύση αυτή.

Ελαιόκαρπα, φύκια και έντομα
Η στρατηγική προτείνει την προώθηση της παραγωγής φυτών πλούσιων σε πρωτεΐνες εντός της ΕΕ, όπως η σόγια, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη και τα όσπρια

«Οι περισσότερες από τις προσδιορισμένες εναλλακτικές πρώτες ύλες που προορίζονται για ζωοτροφές παράγονται ήδη στην ΕΕ και χρησιμοποιούνται στα περισσότερα κράτη μέλη», επισημαίνεται στη μελέτη.

Για λόγους διαφοροποίησης, ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση της σόγιας, της πιο ευρέως εισαγόμενης ζωοτροφής, με «βελτιωμένα άλευρα» από ηλίανθο ή ελαιοκράμβη υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (HiPro) - ή όσπρια, όπως τα φασόλια, που καλλιεργούνται στην ΕΕ.

Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επιλογή ζώων που είναι πιο «εύρωστα» και προσαρμοσμένα σε πιο διαφοροποιημένες δίαιτες.

Σύμφωνα με το euractiv.com Μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή ζητά την ανάπτυξη εναλλακτικών πρωτεϊνών, συμπληρωματικών των καλλιεργούμενων πρωτεϊνών, όπως τα έντομα και τα φύκια. Στο πλαίσιο μιας προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας, η μελέτη προωθεί επίσης τη χρήση επεξεργασμένων ζωικών πρωτεϊνών (PAP) και «πρώην τροφίμων».

Όλες αυτές οι δράσεις πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός «σημαντικού ερευνητικού σχεδίου που θα συνδέει τη δημόσια και ιδιωτική έρευνα» για την αύξηση των αποδόσεων των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών και την «ανάπτυξη καινοτόμων πρώτων υλών», αναφέρει η μελέτη.

Απομάκρυνση των κτηνοτροφικών μονάδων από τα λιμάνια
Η βιομηχανική κτηνοτροφία συγκεντρώνεται επί του παρόντος γύρω από τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης και αυτό δίνει «στις εισαγόμενες πηγές πρωτεϊνών ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι της εγχώριας παραγωγής στην ΕΕ», αναφέρει η μελέτη.

Η απομάκρυνση από αυτό το πρότυπο αποτελεί μέρος των συστάσεων του εγγράφου, καλώντας ολόκληρη τη βιομηχανία να προσαρμοστεί στη διαφοροποίηση των πηγών πρωτεΐνης, από τους συλλέκτες έως τους μεταποιητές.

Οι συντάκτες της έρευνας ζητούν την ανάπτυξη υποδομών μεταφοράς, όπως τρένα, κανάλια και ποτάμιες εγκαταστάσεις, προκειμένου να μειωθεί το κόστος και «να μεταφερθούν οι πηγές πρωτεΐνης από τις ζώνες παραγωγής στις ζώνες κατανάλωσης».

Ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης με την Ουκρανία
Η Επιτροπή αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ακόμη και με ισχυρή πολιτική βούληση, η επίτευξη «μηδενικών εισαγωγών προϊόντων πλούσιων σε πρωτεΐνες θα απαιτούσε αναγκαστικά δεκαετίες».

Η μελέτη προτείνει επίσης τη διαφοροποίηση και τη διασφάλιση των πηγών πρωτεϊνών με «στενούς εταίρους», όπως η Ουκρανία, προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι προμηθευτές και να προστατευθούν από τις διαταραχές των διεθνών μεταφορών.

Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγόμενες πρωτεΐνες απαιτεί «μια οργανωμένη και ισορροπημένη εφαρμογή» όλων των εναλλακτικών λύσεων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καταλήγουν οι εμπειρογνώμονες επαινώντας τα «σχέδια πρωτεϊνών» που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις