Αφρικανική Πανώλη Χοίρων: Πενταπλασιάστηκαν τα κρούσματα στην Ε.Ε.

Ο αριθμός των κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων μεταξύ των οικόσιτων χοίρων στην ΕΕ ήταν πέρυσι 5 φορές υψηλότερος από ό,τι το 2022, φθάνοντας σε παρόμοιο μέγεθος με εκείνο του 2019.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή και την επακόλουθη εξάπλωση της ΑΠΧ στην Κροατία, όπου αναφέρθηκαν 1.124 κρούσματα, και στην επανεμφάνισή της στη Ρουμανία με 736 κρούσματα. Αυτές οι 2 χώρες αντιπροσωπεύουν μαζί το 96% των κρουσμάτων της ΕΕ. Στην υπόλοιπη ΕΕ, τα κρούσματα μεταξύ των οικόσιτων χοίρων ήταν σποραδικά, με 30 στην Πολωνία, 16 στην Ιταλία και λιγότερα από 10 στα υπόλοιπα 6 πληγέντα κράτη μέλη. Επιπλέον, σχεδόν 7.800 γνωστά κρούσματα αναφέρθηκαν σε αγριόχοιρους, με την Πολωνία να βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου με 2.686 κρούσματα, ενώ η Ιταλία ανέφερε 1.051 μολυσμένα αγριογούρουνα.

Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση για την ΑΠΧ της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων EFSA. Το 2023, η ASF επηρέασε 14 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας και της Σουηδίας. Η ΑΠΧ επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα, αφού η χώρα ήταν απαλλαγμένη από την ασθένεια από το 2021. Τα περισσότερα κρούσματα της ΑΠΧ μεταξύ των οικόσιτων χοίρων εντοπίστηκαν μέσω κλινικής υποψίας (94%), ακολουθούμενα από τον εντοπισμό από προσβεβλημένες εγκαταστάσεις (3%) και την εβδομαδιαία εξέταση τουλάχιστον 2 νεκρών χοίρων σε εγκαταστάσεις (3%). Καμία εστία δεν εντοπίστηκε μέσω ενεργητικής επιτήρησης με στόχο υγιείς χοίρους κατά τη σφαγή, πριν από τη μετακίνηση ή τυχαία επιλεγμένους σε εγκαταστάσεις.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η ΑΠΧ σε οικόσιτους χοίρους κοινοποιήθηκε σε 11 περιοχές που δεν είχαν προσβληθεί ποτέ στο παρελθόν, σε σύγκριση με 5 το 2022, που βρίσκονταν στην Κροατία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, γεγονός που υποδηλώνει ευρύτερη εξάπλωση σε νέες περιοχές. Οι περισσότερες εστίες (96%) εμφανίστηκαν σε μικρές εγκαταστάσεις με λιγότερους από 100 χοίρους, ενώ οι 6 εστίες που εμφανίστηκαν σε εγκαταστάσεις με περισσότερους από 10.000 χοίρους ήταν όλες στη Ρουμανία. Επιπλέον, τα κρούσματα της ΑΠΧ στους οικόσιτους χοίρους ήταν σαφώς εποχικά σε όλες τις χώρες, με το 88% των κρουσμάτων να αναφέρονται μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου.

Στους αγριόχοιρους, παρά την εισαγωγή σε νέες χώρες (Κροατία, Ελλάδα και Σουηδία) και την εξάπλωση σε νέες περιοχές της Ιταλίας, παρατηρήθηκε μόνο μια μικρή αύξηση (10%) του αριθμού των κοινοποιημένων κρουσμάτων στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2022, με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών. Χειμερινή αιχμή παρατηρήθηκε μόνο στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Η επιδημιολογική κατάσταση στους αγριόχοιρους βελτιώθηκε στη Γερμανία και την Ουγγαρία, όπως υποδηλώνει η μείωση του αριθμού των κρουσμάτων και των ποσοστών των θετικών με PCR δειγμάτων από νεκρούς αγριόχοιρους. Συνολικά, το 31% των σφαγίων αγριόχοιρου που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της παθητικής επιτήρησης βρέθηκαν θετικά με PCR, αντιπροσωπεύοντας το 69% των κρουσμάτων ΑΠΧ σε αγριόχοιρους στην ΕΕ. Αντίθετα, το 0,4% των κυνηγημένων αγριόχοιρων βρέθηκε θετικό, αντιπροσωπεύοντας το 31% των κρουσμάτων.

Παρά την εισαγωγή της ΑΠΧ σε νέες χώρες και την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, το μέγεθος των απαγορευμένων ζωνών στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό, λόγω των ιδιαίτερα συγκεντρωμένων κρουσμάτων στην Κροατία και της μείωσης των απαγορευμένων ζωνών στην Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία (στους οικόσιτους χοίρους) και την Ουγγαρία (στους αγριόχοιρους).


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις