Αβέβαιες οι προοπτικές της αγοράς σύνθετων ζωοτροφών στην ΕΕ

Οι προοπτικές για την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην ΕΕ το 2024 παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα, η οποία αντανακλά διαφορετικές τάσεις σε όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας και επηρεάζεται από οικονομικούς, ρυθμιστικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου της FEFAC.

Οι κυριότεροι παράγοντες της αγοράς για το 2024 περιλαμβάνουν την οικονομική αβεβαιότητα, τις ρυθμιστικές αλλαγές και τις τρέχουσες πολιτικές για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων. 

Οι παράγοντες αυτοί θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν τη δυναμική της παραγωγής σε ολόκληρη την ΕΕ, με ποικίλες επιπτώσεις στους διάφορους τομείς ζωοτροφών. Με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η FEFAC, η παραγωγή βιομηχανικών σύνθετων ζωοτροφών εντός της ΕΕ27 αναμένεται να μειωθεί το 2024 κατά 0,3 % σε σύγκριση με το 2023, σε 147 εκατομμύρια τόνους.

Η παραγωγή ζωοτροφών για πουλερικά είναι ο μόνος τομέας που παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης το 2024, με αναμενόμενη αύξηση 1,6 %. 

Η ανάκαμψη αυτή ακολουθεί ένα δύσκολο 2023 που οφείλεται στην ανάκαμψη της παραγωγής πουλερικών σε πολλά βασικά κράτη μέλη. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, καθώς και η Ιταλία, γνώρισαν ήδη κάποια ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών το 2023 και αναμένεται να συνεχίσουν να ηγούνται αυτής της ανάπτυξης. 

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με το εισαγόμενο κρέας πουλερικών και οι μετατοπίσεις από τη βιολογική παραγωγή προς την τυπική συμβατική παραγωγή ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική δυναμική της αγοράς.

Ο τομέας των χοίρειων ζωοτροφών θα αντιμετωπίσει συνεχείς προκλήσεις, με προβλεπόμενη μείωση της περ. 1-2% το 2024. Παράγοντες όπως η μείωση του αριθμού των χοίρων και οι οικονομικές και νοσολογικές πιέσεις στους κτηνοτρόφους, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή. 

Ωστόσο, η Ιρλανδία και η Πολωνία αναμένουν μια μέτρια ανάκαμψη (+3% & 2,7%) του αριθμού των χοίρων, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση της μείωσης της παραγωγής του τομέα. Άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες, αναφέρονται σε συνεχιζόμενη πολιτική πίεση για μείωση των εκπομπών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή της κλίμακας της κτηνοτροφίας, με αποτέλεσμα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές του τομέα.

Η παραγωγή ζωοτροφών για βοοειδή αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερή, με μικρή αύξηση ή μείωση ανάλογα με τις περιφερειακές συνθήκες. Η Ιρλανδία αναμένει μέτρια αύξηση στις ζωοτροφές βοοειδών λόγω της καθυστερημένης περιόδου βόσκησης. Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες αναμένουν περαιτέρω μειώσεις στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του βοείου κρέατος (περίπου -5%), λόγω των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις