Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας: Εκπαίδευση 100.000 Ατόμων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Η Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας, που είναι η πρώτη από μια σειρά ακαδημιών της ΕΕ που θα συσταθούν στο πλαίσιο του κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες σε όλο το μήκος των αξιακών αλυσίδων των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών. Ο ρόλος των ακαδημιών στο πλαίσιο του κανονισμού για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών είναι να αναπτύξουν μαθησιακό περιεχόμενο και επιμορφωτικά προγράμματα από κοινού με τον κλάδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες και εργατικό δυναμικό στην αξιακή αλυσίδα.

Εκτιμάται ότι μόνο στον τομέα της κατασκευής ηλιακών φωτοβολταϊκών, θα χρειαστούν περίπου 66.000 ειδικευμένοι εργαζόμενοι ως το 2030, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας αποσκοπεί να εκπαιδεύσει την επόμενη τριετία 100.000 εργαζομένους στην αξιακή αλυσίδα ηλιακών φωτοβολταϊκών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στον τομέα.

Ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Συσσωρευτών, η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας θα αναπτύξει μαθησιακό περιεχόμενο, από κοινού με τον κλάδο και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αξιακή αλυσίδα ηλιακών φωτοβολταϊκών. Η Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας θα εκδίδει επίσης διαπιστευτήρια μάθησης, τα οποία θα πιστοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν τα άτομα που έχουν παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά της προγράμματα, ενισχύοντας έτσι την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η παροχή της επιμόρφωσης θα γίνεται από τοπικούς εταίρους μέσω συμβάσεων που θα υπογράφουν με την Ακαδημία. Οι εταίροι αυτοί μπορούν να είναι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή στηρίζει την έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ηλιακής Ενέργειας με 9 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) μέσω της κοινότητας γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ, της λεγόμενης EIT Innoenergy.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις