ΚΕΟΣΟΕ: Ανάγκη διάσωσης των αδρανών δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλων

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 είναι γνωστό ότι θα ισχύσει το τρέχον σύστημα παρακολούθησης του αμπελουργικού δυναμικού της χώρας με βάση τον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 που βασίζεται στο μηχανισμό των δικαιωμάτων φύτευσης.

Από 1 Ιανουαρίου 2016 τα δικαιώματα φύτευσης που θα είναι στα χέρια των αμπελουργών μετατρέπονται σε άδειες φύτευσης και από το χρονικό σημείο αυτό και μετά ο κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης θα ακολουθεί ένα νέο σύστημα βάσει του οποίου εφόσον εκριζώνει θα αποκτά αυτομάτως δικαίωμα αναφύτευσης στο ίδιο ή σε διαφορετικό αμπελοτεμάχιο και εκτός περιοχής του, με όρους που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνισθεί.

Το μείζον θέμα που γεννάται στην μεταβολή αυτή, είναι το μικρό μέγεθος του ελληνικού αμπελώνα έως την 31/12/2015, εάν δεν ενεργοποιηθούν δικαιώματα για εγκαταλελειμμένους αμπελώνες, ή αμπελώνες με ελάχιστα πρέμνα.

Σε πολλές περιοχές της χώρας (Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Μεσσηνία, κλπ) οι αμπελουργοί εξαιτίας του οικονομικά ασύμφορου της καλλιέργειας εγκατέλειψαν τους αμπελώνες χωρίς να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα στο Εθνικό Αποθεματικό.

Τα δικαιώματα αυτά είναι υφιστάμενα, αλλά ταυτόχρονα και αδρανή δεδομένου ότι για να «ενεργοποιηθούν» οι αμπελώνες απαιτείται ν’ αναδιαρθρωθούν.

Η διαδικασία για την υπαγωγή των αμπελώνων στην αναδιάρθρωση προβλέπει την υποβολή για δυο χρονιές Δηλώσεων Συγκομιδής ώστε να είναι επιλέξιμοι στο Μέτρο.

Δεδομένου ότι οι αμπελώνες αυτοί είναι εγκαταλελειμμένοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν αυτήν την παραπάνω προϋπόθεση, με αποτέλεσμα να αδρανούν δικαιώματα δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων τα οποία εάν δεν ενεργοποιηθούν, μέχρι τη λήξη του ισχύοντος συστήματος (31.12.2015) θα απωλεσθούν, με συνέπεια να μην προσμετρηθούν στην έκταση  του ελληνικού αμπελώνα (ως δικαιώματα στα χέρια των αμπελουργών), έκταση βάσει της οποίας θα υπολογίζεται το ποσοστό 1% των αδειών φύτευσης από 1/1/2016.

Στην κατεύθυνση αυτή η ΚΕΟΣΟΕ έχει γνωστοποιήσει το θέμα στο ΥΑΑΤ και έχει προτείνει να δώσει αποκλειστική προτεραιότητα στους αμπελουργούς που ζητούν νέα δικαιώματα φύτευσης από αναφύτευση, όταν οι αμπελουργοί εισφέρουν τα «αδρανή» τους δικαιώματα στο Εθνικό Απόθεμα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι αμπελουργοί που διαθέτουν αμπελώνες έστω και εγκαταλελειμμένους εφόσον τα μεταβιβάσουν στο Εθνικό Αποθεματικό, θα καθίστανται κατά προτεραιότητα αποκλειστικοί λήπτες των ίδιων τους των δικαιωμάτων από το Αποθεματικό, ώστε να διασωθούν δικαιώματα και συνεπώς εκτάσεις για τον ελληνικό αμπελώνα.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2015, ώστε ακόμη και εάν οι αμπελώνες δεν έχουν φυτευθεί τα δικαιώματα που θα «αναβιώσουν» να καταγραφούν ως δικαιώματα στα χέρια των παραγωγών και μετά την 31/12/2015 και μέσω μεταβατικών διατάξεων που θα ισχύσουν, να μπορέσουν να αναφυτευθούν.

Στα Working Documents της Commission προβλέπεται ότι τα δικαιώματα φύτευσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 στα χέρια των παραγωγών θα μπορούν να ισχύσουν έως το 2020, ή να μετατραπούν αυτόματα σε άδειες φύτευσης.

Λύση στο θέμα αυτό μπορεί να δοθεί εφόσον οι αμπελουργοί μεταβιβάσουν τα δικαιώματα των αδρανών αμπελώνων τους στο Εθνικό Αποθεματικό και με την υποβολή αιτήματος βάσει δικαιωμάτων αναφύτευσης να τα λάβουν ως πρώτοι κατά προτεραιότητα δικαιούχοι.

Ούτως ή άλλως το θέμα των δυο Δηλώσεων Συγκομιδής προβλέπεται να επιλυθεί.

Η ΚΕΟΣΟΕ έχει συζητήσει με το ΥΑΑΤ τις παραμέτρους αυτές ώστε με τη μεθοδολογία αυτή να υπάρξουν πολλαπλές ωφέλειες, αφού και οι αμπελουργοί θα γίνουν νόμιμοι κάτοχοι δικαιωμάτων που τους ανήκουν, θα επαναφυτεύσουν τους αμπελώνες τους και θα αυξηθεί το αμπελουργικό δυναμικό της χώρας βάσει του οποίου θα χορηγούνται οι νέες άδειες φύτευσης από 1/1/2016.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις