Ο ΕΦΚΑ βάζει ιδιώτες για την είσπραξη χρεών

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να αυξάνονται διαρκώς και να προσεγγίζουν το δυσθεώρητο ύψος των 48 δισ.ευρώ, η διοίκηση του Ασφαλιστικού Φορέα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει ιδιώτες στο «παιχνίδι» είσπραξης των χρεών.

Για την ακρίβεια οι ιθύνοντες του ασφαλιστικού φορέα σχεδιάζουν να αναθέσουν σε ιδιωτικές εταιρίες την είσπραξη ενός μέρους των ασφαλιστικών οφειλών. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ και το οικονομικό επιτελείο ανησυχούν για την αυξητική τάση που παρουσιάζουν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, όπου με βάση τα επίσημα στοιχεία οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε περίπου 48 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,5 δισ. ευρώ αποτελούν προσαυξήσεις. Επίσης ένα σημαντικό ποσό της τάξης των 12 δισ. ευρώ θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης.

Αυτό που έχει καταστεί εμφανές είναι ότι δεν επαρκεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για να… συμμαζέψει την κατάσταση και να εισπράξει άμεσα και αποτελεσματικά χρήματα. Παρά το γεγονός ότι οι κύριες οφειλές βρίσκονται σε καθοδική πορεία το τελευταίο διάστημα, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη (υψηλά κυρίως στους μεγαλοοφειλέτες) συνεχίζουν να αυξάνουν το τελικό λογαριασμό.

Όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή» έχει τεθεί υπό επεξεργασία σχέδιο που προβλέπει συνεργασία του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ με ιδιώτες, προκειμένου να υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση σε ομάδες οφειλετών που κατά κύριο λόγο θα μπορούσαν να πληρώσουν. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει στον οργανισμό την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλών και την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ταμείου.

Προτεραιότητα στα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στην παρούσα φάση πάντως, ο ΕΦΚΑ δίνει προτεραιότητα στα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη δίνει προτεραιότητα ο ΕΦΚΑ, ενώ καταρτίζει το προφίλ των περισσότερων από 2 εκατομμύρια οφειλετών του, με βάση το οποίο θα διεκδικήσει την είσπραξή τους, μέσα από ρυθμίσεις ή με αναγκαστικά μέτρα.
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2024, η αξιολόγηση και η στοχοποίηση οφειλών και οφειλετών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο, για τη διεκδίκηση των χρεών ύψους 47,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εκτιμά ότι θα εισπραχθούν φέτος 1,65 δισ. ευρώ.

Οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί το ΚΕΑΟ, σε βάρος των οφειλετών, όπως καταγράφονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2024 είναι οι ακόλουθες:

 1. Ο έγκαιρος προσδιορισμός των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση οφειλής, οφειλέτες με απώλεια ρύθμισης κλπ.).
 2. Η δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νομική μορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Στοιχεία που ενισχύουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπέρ του είναι μεταξύ άλλων η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.
 3. Η ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα των οφειλών. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
 4. Ο διαχωρισμός οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών.
 5. Ο διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας στοχεύει στο σχηματισμό μιας αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου των οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή της κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή εισπραξιμότητα.
 6. Ο εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών – οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 7. Η ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών (μέσω e-mail) για τον κίνδυνο απώλειας ρυθμίσεων.
 8. Η εντατικοποίηση ενημέρωσης – αποστολής ειδοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ.
 9. Η διενέργεια στατιστικού ελέγχου διατήρησης ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4738/20) για οφειλέτες που υπέγραψαν ρύθμιση.
 10. Η συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων.
 11. Η αυτοματοποίηση της ρύθμισης των οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
 12. Η τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών. Η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.
 13. Η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, το Κ.Ε.Α.Ο. το 2024 θα συνεχίσει να διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α., Εθνικό τυπογραφείο κλπ.).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις