Απίθανη η μετάδοση ΑΠΧ μέσω των ζωοτροφών

Νέα ευρωπαϊκή έρευνα κατέδειξε ότι η εξάπλωση του ιού της ΑΠΧ μέσω των ζωοτροφών αναμένεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Δρ Sandra Blome, επιστήμονας στο Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) στη Γερμανία, είναι συντονίστρια ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος. Σε ένα δελτίο τύπου σχολίασε: "Ακόμη και μετά την προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων του μολυσματικού ιού σε διάφορες ζωοτροφές και υλικά στρωμνής, δεν ανιχνεύθηκε μολυσματικός ιός μετά από σύντομο χρονικό διάστημα".

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), είχε ως στόχο να εμβαθύνει στη συμπεριφορά του ιού της ΑΠΧ. Καθώς ο ιός είναι σταθερός στο περιβάλλον, εδώ και καιρό υποτίθεται ότι μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της ζωοτροφής, του νερού και άλλων υλικών. Στη Γερμανία, συμμετείχαν το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR) καθώς και το FLI.

Η δημοσίευση της έρευνας δημοσιεύθηκε στο EFSA Supporting Publications. Ο Δρ Blome συνέχισε λέγοντας: "Μόνο στα ψυχρά αποθηκευμένα κτηνοτροφικά τεύτλα και στις πατάτες βρέθηκε ακόμη μολυσματικός ιός σε ορισμένα δείγματα, ακόμη και μετά από μεγαλύτερη περίοδο αποθήκευσης. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιοί της ΑΠΧ είναι ιδιαίτερα σταθεροί σε ψυχρά και υγρά περιβάλλοντα".

Λόγω της έλλειψης εμπειρικών δεδομένων, το FLI, μαζί με τη Σουηδική Κτηνιατρική Υπηρεσία (SVA) και το BfR, εργάστηκε στο χρηματοδοτούμενο από την EFSA έργο (έναρξη 2022) για να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στη γνώση. Στόχος ήταν η διερεύνηση της σταθερότητας των ιών της ΑΠΧ σε ζωοτροφές, στρωμνή και μηχανικούς φορείς υπό πρακτικές συνθήκες αποθήκευσης.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 14 σχετικά γεωργικά υλικά ζωοτροφών και στρωμνής: χόρτο, σιλό χόρτου, σανός, φλοιός, τύρφη, ξυλοτεμαχίδια, σιλό αραβοσίτου, ελαιοκράμβη, κριθάρι, σιτάρι, βρώμη, άχυρο, πατάτες και κτηνοτροφικά τεύτλα.

Όλα τα υλικά μολύνθηκαν με τον ιό της ΑΠΧ και αποθηκεύτηκαν σε 5 διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (-20°C, 4°C, 10°C, 20°C και 37°C) για έως και 9 μήνες. Τα δείγματα αναλύθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για υπολείμματα μολυσματικού ιού και γονιδιώματος του ιού.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τον πιθανό ρόλο 3 διαφορετικών ειδών αιμοβόρων αρθροπόδων (αρθρόποδα όπως γρι-γρι) για να διαπιστώσουν πόσο καιρό τα αρθρόποδα που μελετήθηκαν θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το γονιδίωμα του ιού και τον μολυσματικό ιό μετά την κατάποση μολυσματικού αίματος.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις