Μέτρηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εισροών

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σοβαρά τον εξαιρετικά θετικό ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στις κοινωνίες μας, από τη σίτιση των 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο μέχρι την απασχόληση περίπου του 26% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Υπάρχει, ωστόσο, η τάση να θεωρείται ότι όλες οι γεωργικές εισροές, όπως τα λιπάσματα, οι σπόροι και τα προϊόντα φυτοπροστασίας ή άλλα υλικά για την αύξηση των γεωργικών αποδόσεων, είναι κακές για το περιβάλλον. 

Αυτή η ελλιπής (και ανακριβής) αντίληψη αγνοεί δύο σημαντικές αλήθειες: ότι κατά τις τελευταίες έξι δεκαετίες η γεωργία, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχει θρέψει έναν ταχέως αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό με πολύ περιορισμένη αύξηση της γης που βρίσκεται υπό παραγωγή- και ότι οι γεωργικές τεχνολογίες αποτελούν ισχυρούς μοχλούς για τη μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον - μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα του τομέα ή τη χρήση νερού, για παράδειγμα.

Ορισμένες κατεργασίες σπόρων, κατεργασίες εδάφους και ψεκασμοί μειώνουν την εξάρτηση των γεωργών από δραστηριότητες έντασης πόρων, όπως η άρδευση ή η λίπανση. Άλλες καινοτομίες μπορούν να διευκολύνουν τους αγρότες να ασκούν αναγεννητική γεωργία, η οποία μπορεί να ενισχύσει την υγεία του εδάφους, να μειώσει τη διάβρωση και να προωθήσει τη βιοποικιλότητα. Και τα σύγχρονα φυτοφάρμακα μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα μέσω χαμηλότερων ποσοστών χρήσης και λιγότερων εφαρμογών.

Το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε προϊόν, πρακτική και υπηρεσία που μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα των υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων συμβάλλει στη μείωση των πιθανοτήτων να χρειαστεί οι αγρότες να αποψιλώσουν επιπλέον δάση ή βλάστηση. Εξάλλου, ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το 2050. 

Σε αντίθεση με τις βιομηχανίες ενέργειας και μεταφορών, όπου το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον πλανήτη μας θα ήταν να μειώσουμε τη χρήση τους, γνωρίζουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε δραματικά την παραγωγή τροφίμων. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να παράγουμε 60 τοις εκατό περισσότερα τρόφιμα - ακόμη και σε σενάρια όπου η κατανάλωση πρωτεϊνών διαφοροποιείται και οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων περιορίζονται. Η πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη, η αλλαγή των διατροφικών προτιμήσεων, με τους ανθρώπους να καταναλώνουν περισσότερα προϊόντα ζωικής προέλευσης, φρούτα, λαχανικά και επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία απαιτούν περισσότερους πόρους, και η αστικοποίηση με την αυξημένη ζήτηση για πιο ποικίλα και εντατικά σε πόρους τρόφιμα είναι μερικοί μόνο λόγοι για τους οποίους η ζήτηση τροφίμων θα συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά. 

Διαφάνεια και λογοδοσία
Ο όμιλος Syngenta έχει αφιερώσει τα τελευταία δύο χρόνια στην ανάπτυξη ενός εργαλείου που ονομάζει Portfolio Sustainability Framework (PSF), το οποίο μετρά τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους αγρότες να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις με λιγότερες επιπτώσεις, ενώ παράλληλα μετρά τη βιωσιμότητα των δικών της δραστηριοτήτων. Οι προσπάθειές της καθοδηγήθηκαν από την ιδέα ότι κάτι μπορεί να διαχειριστεί και να βελτιωθεί καλύτερα μόνο αν μπορεί να μετρηθεί. 

Εμπνεύστηκε από το πλαίσιο αξιολόγησης της βιωσιμότητας χαρτοφυλακίου (PSA) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, το οποίο αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και τις προνοητικές χημικές εταιρείες.

Μέσω του PSF, ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Syngenta χαρτογραφείται συστηματικά σε δύο βασικές διαστάσεις: οφέλη βιωσιμότητας και ευθυγράμμιση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθεί η συνεχής ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που όχι μόνο προσφέρουν αυξημένα οφέλη βιωσιμότητας στους πελάτες και την κοινωνία γενικότερα, αλλά και ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των βασικών ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα και το οικολογικό προφίλ. 

Το PSF βαθμολογεί ένα συγκεκριμένο προϊόν για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, για παράδειγμα, ένα προϊόν καταπολέμησης εντόμων όπως χρησιμοποιείται για το καλαμπόκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το PSF βαθμολογεί το όφελος από την απόδοση, το αποτύπωμα άνθρακα και την περιβαλλοντική βαθμολογία του εν λόγω προϊόντος και τα ενοποιεί σε μια συνολική βαθμολογία. 

Η Syngenta έχει βαθμολογήσει σχεδόν 20.000 συνδυασμούς προϊόντων/καλλιέργειας/γεωγραφίας σύμφωνα με τις διαστάσεις του PSF. Οι αξιολογήσεις της βασίζονται σε εκατομμύρια σημεία δεδομένων, από εσωτερικές πηγές, όπως στοιχεία πωλήσεων, πληροφορίες για την ετικέτα του προϊόντος και εκτιμήσεις του ανθρακικού αποτυπώματος, έως εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του πάνελ αγροτών από την Kynetec και των βαθμολογιών Field EIQ που καθορίζονται από το Cornell College of Agriculture and Life Sciences. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τα υψηλότερα οφέλη βιωσιμότητας, καθώς και την ισχυρότερη ευθυγράμμιση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ταξινομούνται ως βαθμίδα 1, εκείνα με μέτρια ή υψηλότερη ευθυγράμμιση με τους ενδιαφερόμενους φορείς ως βαθμίδα 2 και τα υπόλοιπα με χαμηλότερη ευθυγράμμιση με τους ενδιαφερόμενους φορείς ως βαθμίδα 3. Φιλοδοξία της Syngenta είναι να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό των προϊόντων της Κατηγορίας 1. Το υπό ανάλυση χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει πωλήσεις συνολικού ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Καθώς βελτιώνει και αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες, η Tier 1 θα είναι το Βόρειο Άστρο της εταιρείας. Το PSF δίνει στη Syngenta έναν τρόπο να λογοδοτεί και παρέχει στους επιχειρηματικούς της ηγέτες απτές μετρήσεις για να ενσωματώνουν συστηματικά τις εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα στις αποφάσεις τους. 

Το PSF αυξάνει σημαντικά τη διαφάνεια της αναφοράς του χαρτοφυλακίου της Syngenta προς τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε μια εποχή που το μερίδιο των πωλήσεων που παράγεται με βιώσιμα προϊόντα είναι όλο και πιο σημαντικό (και δικαίως) για αυτούς. Η διαδικασία PSF, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (το μερίδιο των προϊόντων που εμπίπτουν σε κάθε βαθμίδα) και τυχόν μεθοδολογικές αλλαγές θα δημοσιεύονται εθελοντικά και θα ελέγχονται εξωτερικά κάθε χρόνο.

Αποτελεσματικότερη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών 

Η ανάπτυξη του PSF δεν ήταν σίγουρα εύκολη. Επί δύο χρόνια, η Syngenta εμβάθυνε σε όγκους δεδομένων και διαβουλεύτηκε με ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αξιολόγησης ESG, των οικονομικών αναλυτών που εστιάζουν στην ESG, των τραπεζών, των ΜΚΟ όπως η The Nature Conservancy και η Solidaridad, και των φορέων που καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έλαβε επίσης γνώση από υφιστάμενα εργαλεία, μετρήσεις και πλαίσια που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον γεωργικό κλάδο, όπως το Cool Farm Tool, το FAO SAFRA, το Global Farm Metrics, το SAI Platform Farm Sustainability Assessment και το World Benchmarking Alliance. 

Η εταιρεία είχε έντονες συζητήσεις με τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Ήταν σημαντικό να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα θα αξιολογούνταν με ακρίβεια και ότι η άσκηση αυτή δεν είχε ως στόχο να ξεχωρίσει μεμονωμένα προϊόντα, αλλά να μετακινήσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο σε μια καλύτερη θέση. Συνολικά, επρόκειτο για ένα εκτεταμένο εγχείρημα. Αλλά η βιωσιμότητα είναι εξαιρετικά σημαντική και η Syngenta γνώριζε ότι έπρεπε να το κάνει σωστά. 

Καθώς οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι ομάδες υπεράσπισης επιδιώκουν να καταστήσουν τις εταιρείες υπεύθυνες για τον αντίκτυπό τους στον πλανήτη και τους ανθρώπους του, θα ενθάρρυνα και άλλες εταιρείες να υιοθετήσουν μεθοδολογίες που βαθμολογούν το προφίλ βιωσιμότητας των προϊόντων τους και που διευκολύνουν τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της βιωσιμότητας. Αυτό ενισχύει την κατανόηση των προσδοκιών των πελατών και των ενδιαφερομένων μερών ενός οργανισμού, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη καινοτομία και, τελικά, σε πιο βιώσιμα χαρτοφυλάκια.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι απλή, αλλά η γεωργική βιομηχανία έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Syngenta έχει τοποθετήσει το PSF στον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Άλλωστε, ό,τι μετράται, το διαχειριζόμαστε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις