Πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και επαγγελματικών οχημάτων για αγρότες

Γράφει ο Αλέξης Πολυτάκης

Manager της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς

 

Η διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στη σύγχρονη εποχή έχει ξεφύγει πλέον από τη στείρα μετάδοση καλλιεργητικών γνώσεων και πρακτικών, που περνούσαν από την προηγούμενη στην επόμενη γενιά με εμπειρικό τρόπο. Σήμερα, επιβάλλεται η συνδρομή πολλών επιστημονικών κλάδων (γεωτεχνικού, οικονομοτεχνικού, περιβαλλοντικού κ.ά.) για μια επιτυχημένη παραγωγική διαδικασία με όρους κερδοφορίας και αειφορίας.

Όμως, όσο απαραίτητο και αν είναι αυτό για την παραγωγική διαδικασία, από μόνο του δεν φτάνει, αφού το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα απαιτεί επίσης γνώσεις και τεχνικές  τεχνοκρατικές. Με άλλα λόγια, γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και διοίκησης, αφού οι αγρότες είναι ιδιοκτήτες και διαχειριστές μέσων παραγωγής. Στο τέλος, η αγροτική  εκμετάλλευση θα πρέπει να διοικείται με όρους σωστού management.

Η λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων προϋποθέτει την ύπαρξη ικανοτήτων, με σκοπό την ικανοποίηση αναγκών, όπως η εύρεση και έξυπνη διαχείριση της ρευστότητας, η δημιουργία προγράμματος ταμειακών ροών, η σύνδεση με την αγορά, ο ορθολογικός εκσυγχρονισμός κ.λπ. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να τονιστεί πως πριν ληφθεί απόφαση για την προμήθεια του εξοπλισμού, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς οι ανάγκες της εκμετάλλευσης, να αναλυθούν προσεκτικά οι πιθανές επιλογές χρηματοδότησης (π.χ. με ίδια διαθέσιμα, με τραπεζικό δάνειο, με leasing ή με ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα) και να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση. Η επιλογή, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φέρνει τον αγρότη σε πλεονεκτικότερη θέση στο μέλλον.

Όλα τα παραπάνω περνάνε σε σημαντικό βαθμό από τον μηχανισμό των πιστώσεων που υφίσταται σε μια οικονομία, και την ορθολογική χρήση και «εκμετάλλευση» του  μηχανισμού αυτού από όλους τους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα δε από τους αγρότες μας. Διακράτηση των ιδίων κεφαλαίων για άλλους σκοπούς και χρήση των πιστώσεων ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών αναγκών της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το στοίχημα.

Σε συνθήκες όπως οι σημερινές, οι οποίες έχουν διαμορφώσει μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, το παραπάνω στοίχημα γίνεται εξαιρετικά επίκαιρο. Επιπρόσθετα το κάνει και ιδιαίτερα ελκυστικό, με τις συνεχείς πρωτοβουλίες της, η Τράπεζα Πειραιώς.

Συνεπής με τη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας, μέσω της θυγατρικής της Πειραιώς Leasing, ανέπτυξε πρόγραμμα χρηματοδότησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες ή δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Το νέο πρόγραμμα δίνει την απαιτούμενη υποστήριξη για την ορθολογική εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, την οποία η αγροτική οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη τα τελευταία χρόνια.

Το «Πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και επαγγελματικών οχημάτων για αγρότες» καλύπτει ανάγκες παγίων, όπως αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, συλλεκτικές μηχανές, αμελκτικές μηχανές κ.τ.λ., και αποτελεί μια εξειδικευμένη πρόταση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευελιξίες, αλλά και ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών με βάση τη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την εποχικότητα των χρηματοροών τους, προβλέποντας τους πλέον κατάλληλους όρους αποπληρωμής.

Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος, όπως η δυνατότητα ανάπτυξης της αγροτικής εκμετάλλευσης,

  • χωρίς δέσμευση των κεφαλαίων της, τα οποία πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικούς, εμπορικούς ή άλλους επενδυτικούς σκοπούς,
  • με αποπληρωμή του εξοπλισμού και του αναλογούντος ΦΠΑ (σε περίπτωση μη απαλλαγής) μεσομακροπρόθεσμα, κάτι που επιτρέπει καλύτερο έλεγχο των χρηματοροών της αγροτικής εκμετάλλευσης,
  • με αναγνώριση των τόκων που αναλογούν στο μίσθωμα ως λειτουργικών δαπανών.

Με αυτό τον τρόπο ο αγρότης είναι σε θέση να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και, παράλληλα, είναι σε θέση να τις ακολουθεί.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Πειραιώς, που στοχεύει στην ολιστική προσέγγιση και κάλυψη όλων των αναγκών των αγροτών για την υποστήριξη της επιστροφής της Αγροτικής Οικονομίας σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Η νέα αυτή δυνατότητα χρηματοδότησης έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει έμπρακτα και καθοριστικά στην ενίσχυση των αγροτών, δίνοντάς τους τη στήριξη να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους με την απόκτηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

 

Ερ.: Πληρώ τις προϋποθέσεις για άδεια Φ.Ι.Χ. αγροτικού αυτοκινήτου. Μπορώ να προχωρήσω στην απόκτηση αγροτικού επαγγελματικού αυτοκινήτου μέσω του Προγράμματος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing);

Απ.: Ναι, αγροτικός εξοπλισμός, όπως επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά, τρακτέρ και  μηχανολογικός εξοπλισμός, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος.

 

Ερ.: Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω ένα καινούργιο αγροτικό αυτοκίνητο αξίας €25.000 (πλέον ΦΠΑ) μέσω του Προγράμματος Leasing. Θα χρειαστεί να καταβάλω ίδια συμμετοχή;

Απ.: Ναι, θα χρειαστεί ιδία συμμετοχή ποσού περίπου €6.250, η οποία θα αποτελέσει και το πρώτο μίσθωμα.

 

Ερ.: Ποια είναι η διάρκεια μίας σύμβασης Leasing για ένα αγροτικό αυτοκίνητο;

Απ.: Η ενδεικτική διάρκεια σύμβασης για ένα αγροτικό αυτοκίνητο είναι από 3 έως 5 έτη.

 

Ερ.: Για την απόκτηση αγροτικού αυτοκινήτου αξίας €25.000 μέσω του Προγράμματος Leasing και με ίδια συμμετοχή ποσού €6.250 ποια θα είναι τα ενδεικτικά μισθώματα;

Απ.: Το ποσό που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Leasing είναι €18.750 για 5 έτη. Τα ενδεικτικά μισθώματα, σε αυτή την περίπτωση, θα είναι:

  • για μηνιαία μισθώματα (59 μισθώματα): €377 ανά μίσθωμα ή
  • για τριμηνιαία μισθώματα (19 μισθώματα): €1.175 ανά μίσθωμα ή
  • για εξαμηνιαία μισθώματα (9 μισθώματα): €2.477 ανά μίσθωμα.

Τα μισθώματα βαρύνονται με ΦΠΑ (σήμερα 24%).

Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης απαλλαγής ΦΠΑ, απαλλάσσεται και το αντίστοιχο μίσθωμα.

Με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται το πρώτο μίσθωμα.

 

Ερ.: Χρηματοδοτείται ο ΦΠΑ στο Πρόγραμμα Leasing;

Απ.: Η εταιρεία αγοράζει τον εξοπλισμό στο όνομά της και πληρώνει και τον ΦΠΑ. Ο αγρότης πληρώνει τον ΦΠΑ που αναλογεί με τα μισθώματα. Σε περίπτωση προσκόμισης ατομικής απόφασης για απαλλαγή από τον ΦΠΑ, τότε τα μισθώματα δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Ερ.: Κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα μπορώ να εξαγοράσω το αγροτικό αυτοκίνητο;

Απ.: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ένα συμβολικό τίμημα εξαγοράς ποσού €10 και η κυριότητα του αγροτικού αυτοκινήτου περιέρχεται στην ιδιοκτησία του μισθωτή.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις