Οι Ολλανδοί αποφάσισαν: Η καύση βιομάζας δεν είναι βιώσιμη

Η Ολλανδία θα πρέπει να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το συντομότερο δυνατό, δήλωσε το συμβουλευτικό συμβούλιο της ολλανδικής κυβέρνησης σε έκθεση που παρουσιάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η βιομάζα είναι ένας «απαραίτητος» πόρος για την κυκλική οικονομία, αλλά η καύση της είναι σπατάλη.

Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της έκθεσης που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου από το Κοινωνικοοικονομικό Συμβούλιο (SER), ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό συμβούλιο της ολλανδικής κυβέρνησης που αποτελείται από επιχειρηματίες, υπαλλήλους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Στη χημική βιομηχανία, στον οικοδομικό τομέα και στη γεωργία, τα βιολογικά υλικά είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, γράφει το συμβούλιο. Ωστόσο, η βιομάζα που παράγεται με βιώσιμο τρόπο είναι πολύ σπάνια για να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις χαμηλού άνθρακα και ανανεώσιμες πηγές, αναφέρει η έκθεση.

Συνεπώς, οι επιδοτήσεις αξίας δισεκατομμυρίων που προορίζονταν για μονάδες καύσης βιομάζας θα πρέπει επίσης να καταργηθούν, λένε οι σύμβουλοι, ζητώντας ωστόσο μέτρα για τη διατήρηση της «επενδυτικής ασφάλειας» κατά το σχεδιασμό ενός σταδιακού σταδίου.

Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωση πρέπει να δοθεί σε εταιρείες που θα χάσουν από το απότομο τέλος των επιδοτήσεων βιοενέργειας.

«Σε περίπτωση ταχύτερης κατάργησης από ό, τι οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να είχαν εύλογα προβλέψει, η αποζημίωση για επενδύσεις, οι εργασιακές συνέπειες και οι κοινωνικές συνέπειες είναι κατάλληλη», αναφέρει το έγγραφο.

Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της ολλανδικής κυβέρνησης, η οποία θα χρησιμοποιήσει τη συμβουλή για την κατασκευή ενός εθνικού «πλαισίου αειφορίας» για τους βιο-πόρους που πρόκειται να παρουσιαστεί μετά το καλοκαίρι.

Το νέο πλαίσιο θα «επεκταθεί σε υφιστάμενα κριτήρια» που ορίζονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ για να σχεδιάσει «ευρέως υποστηριζόμενα και συνεκτικά κριτήρια για τη βιώσιμη παραγωγή και χρήση βιομάζας» στην Ολλανδία.

Η νέα πολιτική αποσκοπεί στη βελτίωση της ευθυγράμμισης της χώρας με τους μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ΕΕ για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Εν αναμονή της νέας πολιτικής της κυβέρνησης, η σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall έχει ήδη αποφασίσει να αναβάλει την κατασκευή μιας προγραμματισμένης μονάδας βιομάζας στο Diemen.

«Για το Vattenfall είναι σημαντικό η ολλανδική κυβέρνηση να προτείνει ένα σαφές πλαίσιο αειφορίας», δήλωσε η εταιρεία σε δήλωση.