Βόλος: Εντός ορίων οι μετρήσεις ρύπανσης του υπουργείου Περιβάλλοντος

Μέσα στα προβλεπόμενα όρια κινείται η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη του Βόλου, αφού οι μετρήσεις του Σταθμού του υπουργείου Περιβάλλοντος δείχνουν ότι δεν υπάρχει ατμοσφαιρική επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκαταστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 6 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3, στις 8 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3 και στις 9 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 6 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3, στις 7 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3, στις 8 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3 και στις 9 Αυγούστου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας, https://www.thessaly.gov.gr

Δείτε επίσης