Σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα
βιοποικιλότητα

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε  την Επιτροπή να εγκρίνει, εξ ονόματος της ΕΕ, τη «Δέσμευση των ηγετών για τη φύση», προκειμένου να στείλει κοινό μήνυμα ότι η παγκόσμια φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα πρέπει να ενισχυθεί. Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Ursula von der Leyen εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τη δέσμευση σε εκδήλωση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα.

Η δέσμευση είναι μια εθελοντική δήλωση στην οποία τονίζεται ότι η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων απαιτούν επείγουσα και άμεση παγκόσμια δράση. Αποτελεί έκφραση της ανάγκης να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν οι αλληλένδετες προκλήσεις της απώλειας βιοποικιλότητας, της υποβάθμισης της γης, των γλυκών υδάτων και των ωκεανών, της αποδάσωσης, της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο.

Είναι μεταξύ άλλων μια δέσμευση ότι η βιοποικιλότητα, το κλίμα και το περιβάλλον συνολικά θα βρεθούν στον πυρήνα τόσο των στρατηγικών ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19 όσο και της επιδίωξης εθνικής και διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η απάντηση στην τρέχουσα υγειονομική και οικονομική κρίση θα είναι πράσινη, δίκαιη και θα συμβάλλει άμεσα στην καλύτερη ανάκαμψη και στην επίτευξη βιώσιμων κοινωνιών.

Η εξουσιοδότηση που δόθηκε σήμερα συνάδει με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Συμβουλίου για την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα συμπεράσματά του της 19ης Δεκεμβρίου 2019, το Συμβούλιο ενθάρρυνε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της «να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε σχετικές παγκόσμιες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πολιτικής επίγνωσης και φιλοδοξίας για την προστασία της βιοποικιλότητας, όπως συνασπισμούς υψηλής φιλοδοξίας, για την ταχεία υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων και για την ανάληψη επιπρόσθετων δεσμεύσεων, και κατά συνέπεια για τη σημαντική επιτάχυνση των δράσεων για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, συνεισφέροντας επίσης κατ' αυτόν τον τρόπο στη δεκαετία του ΟΗΕ για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις