Οι πρωτεύουσες της ΕΕ ζητούν πλαίσιο για τη διασυνοριακή ανανεώσιμη ενέργεια

Το πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα υποστηρίζει διασυνοριακά έργα, όπως παραγωγή υπεράκτιας ενέργειας και εθνικά έργα ανανεώσιμης ενέργειας.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (11 Δεκεμβρίου), εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από αιολική και κυμαινόμενη υπεράκτια αιολική και παλιρροιακή έως ηλιακή, γεωθερμική και βιομάζα.

«Η ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας παίζει απαραίτητο ρόλο στην επίτευξη
τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, και συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη ουδέτερου κλίματος
Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 », αναφέρουν τα συμπεράσματα.

Η συνεργασία μεταξύ χωρών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Η στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει σε 25πλάσια αύξηση της υπεράκτιας αιολικής χωρητικότητας έως το 2050. Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή επιθυμεί να δημιουργήσει κοινά και υβριδικά υπεράκτια έργα.

Αυτά συνδέουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεταφορά και το εμπόριο ενέργειας.

Ωστόσο, υπάρχει πολύ λίγη νομοθεσία για αυτά τα έργα, τα οποία είναι δύσκολα λόγω των περίπλοκων διαπραγματεύσεων μεταξύ χωρών.

Επί του παρόντος υπάρχει μόνο ένας υβριδικός ιστότοπος, ένας υπεράκτιος αιολικός σταθμός που βρίσκεται μεταξύ Γερμανίας και Δανίας, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί βάσει μεταβατικής ρύθμισης λόγω της απουσίας νομοθεσίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ αντιμετώπισαν επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θαλάσσιος παράκτιος αέρας, μετά από διαμαρτυρίες ψαράδων στη Γαλλία που λένε ότι οι τουρμπίνες διαταράσσουν τις αλιευτικές περιοχές.

Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν την υπεράκτια στρατηγική ως βάση για την αύξηση της υπεράκτιας ικανότητας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 55% που συμφώνησε το Συμβούλιο την Παρασκευή.

Ωστόσο, ζήτησαν περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης διασυνοριακών ενεργειακών έργων και πώς να συνάψουν τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που απαιτούνται μεταξύ των κρατών μελών, ζητώντας ανάλυση για δίκαιη κατανομή κόστους και οφέλους και πώς η χρήση των υπαρχόντων πόρων μπορεί να το ενισχύσει.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζεται επίσης να ενσωματωθεί περαιτέρω η εσωτερική αγορά ενέργειας μέσω της ενισχυμένης διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, των υποδομών και της ανάπτυξης δικτύων και λύσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με το Συμβούλιο.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας περισσότερα διασυνοριακά έργα, τα οποία απαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας των επενδυτών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις