Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασικό μέρος του ανθρωπιστικού έργου σε ξηρές περιοχές
Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασικό μέρος του ανθρωπιστικού έργου σε ξηρές περιοχές

Οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις στις ξηρές περιοχές του κόσμου που πλήττονται από συγκρούσεις πρέπει, στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, να αντιμετωπίσουν επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως αυτές που επιδεινώνονται από την αναγκαστική μετακίνηση ανθρώπων, σύμφωνα με μια νέα ενημέρωση πολιτικής που δημοσιεύθηκε σήμερα στις Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής 2022.

Παράγεται από κοινού από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), CGIAR και CARE , Doing no damage while doing good: Climate and colligence sensity in dryland humanitarian projects ακολουθεί την Παγκόσμια Έκθεση για τις Επισιτιστικές Κρίσεις 2022 , η οποία αποκάλυψε ότι το 70 τοις εκατό των ατόμων με επίπεδα κρίσης οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας ή χειρότερα βρέθηκαν σε δέκα χώρες και περιοχές που βρίσκονται σε ξηρές περιοχές.

«Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2022, το επίκεντρο είναι η ανάληψη δράσης για την υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, από όλες τις γωνιές της κοινωνίας», δήλωσε η Tiina Vähänen, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δασών του FAO. «Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι πιο ολιστικές, ώστε να μπορούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χωρίς να βλάπτουμε τα ξηρά περιβάλλοντα και τους δενδρώδεις πόρους τους».  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ξηρές περιοχές του κόσμου είναι σημαντικές τόσο για την επισιτιστική ασφάλεια όσο και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας περίπου το 60 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων και το 50 τοις εκατό του ζωικού κεφαλαίου, ενώ περιέχουν το 27 τοις εκατό της παγκόσμιας δασικής έκτασης και αποθηκεύουν το 30 τοις εκατό του εδάφους βιολογικά άνθρακας.

Σημαντικά ευρήματα

Η σύνοψη πολιτικής παρέχει μια εις βάθος ανάλυση τριών έργων που βασίζονται σε οικολογικά εύθραυστες περιοχές που φιλοξενούν οικισμούς ανθρώπων σε παρατεταμένα εκτοπισμένα στο Μπαγκλαντές, την Αιθιοπία, την Κένυα, τον Νίγηρα και την Ουγκάντα. Δείχνει την ευθραυστότητα των οικοσυστημάτων σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα και εξηγεί πώς ο ανταγωνισμός για φυσικούς πόρους σε αγροσιλοβοτανικές περιοχές οδηγεί συχνά σε σύγκρουση μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και των εκτοπισμένων ατόμων.

Υποστηρίζει ότι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκτοπισμένων πληθυσμών και ότι η προστασία των φυσικών πόρων της ξηράς πρέπει να θεωρείται ζωτικό μέρος της εφαρμογής του προγράμματος. Η έκθεση στοχεύει να παράσχει στους λήπτες αποφάσεων πιθανές εκτιμήσεις στις οποίες μια προσέγγιση ανθρωπιστικής-ανάπτυξης-ειρήνης μπορεί να αντικατοπτρίζεται σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε οικολογικά εύθραυστα περιβάλλοντα ξηρών περιοχών.

Η σύνοψη πολιτικής προτείνει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ανησυχιών στις παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων έργων που έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν μόνο σε έναν τομέα ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην επισιτιστική ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια μαγειρέματος για τη μείωση της ανάγκης εκτοπισμένων πληθυσμών να χρησιμοποιούν ή να συλλέγουν κάρβουνο ή καύσιμα, προκαλώντας εξάντληση των δασικών πόρων, περιβαλλοντικές συγκρούσεις και σεξουαλική και έμφυλη βία κατά γυναικών και κοριτσιών.

Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη μια βασική περιβαλλοντική αξιολόγηση των τοπικών καυσόξυλων, της γης, του νερού και άλλων πόρων για την ενημέρωση του σχεδιασμού του έργου και θα πρέπει να παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια.

Οι δράσεις για την προώθηση της ειρήνης - και τουλάχιστον για να είναι ευαίσθητες στις συγκρούσεις - στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής δράσης, θα πρέπει να αποτελούν μέρος κάθε παρέμβασης, ακόμη και εκείνων που δεν στοχεύουν ειδικά στην επίλυση συγκρούσεων, σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής.

Οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται στην ορθή κατανόηση του τοπικού πλαισίου και στη συνεχή συλλογή δεδομένων, υπογραμμίζει η σύνοψη πολιτικής.

Σχέση ανθρωπιστικής-ανάπτυξης-ειρήνης

Τα τρία έργα που εξετάστηκαν από το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής είναι μεταξύ 18 που αξιολογήθηκαν σε ένα προηγούμενο έγγραφο συζήτησης για τα δάση, με τίτλο Ανάπτυξη μιας ανθρωπιστικής-ανάπτυξης-ειρήνης προσέγγισης: Εξερεύνηση, ενίσχυση και αναζωογόνηση ξηρών οικοσυστημάτων , που εξέτασε έργα σε ξηρές περιοχές για να τονίσει τη σημασία της σύγκρουσης ευαισθησία, παρακολούθηση και ανθεκτικότητα της κλιματικής αλλαγής, προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων και της διατροφής και προσοχή στα ευάλωτα άτομα.

Το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο όπου, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των εκτοπισμένων σε καταστάσεις παρατεταμένου εκτοπισμού σε εύθραυστα περιβάλλοντα, συχνά λόγω βίαιων συγκρούσεων, που επιδεινώνονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη για την προστασία ζωών και την προώθηση των μέσων διαβίωσης, αλλά λόγω της μοναδικής φύσης αυτών των εύθραυστων περιοχών, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και οι ανησυχίες για την οικοδόμηση της ειρήνης θα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις παρεμβάσεις», δήλωσε ο Vähänen.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις