ΕΕ: Απαγορεύεται η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη της κατέληξαν σε συμφωνία για την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά σημεία:

Απαγόρευση εξαγωγής πλαστικών αποβλήτων

Η πιο σημαντική αλλαγή που επέρχεται με τη νέα συμφωνία είναι η απαγόρευση της εξαγωγής πλαστικών αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Η απαγόρευση αυτή θα τεθεί σε ισχύ 2,5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού, δηλαδή το 2026.

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες. Τα πλαστικά απόβλητα αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στον κόσμο, καθώς μολύνουν τα εδάφη, τα ύδατα και τον αέρα. Η εξαγωγή πλα

στικών αποβλήτων σε χώρες που δεν έχουν την ικανότητα να τα διαχειριστούν με βιώσιμο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ρύπανση και βλάβη στο περιβάλλον.

Η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για όλα τα πλαστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών συσκευασιών, των πλαστικών υλικών συσκευασίας, των πλαστικών προϊόντων και των πλαστικών απορριμμάτων.

Εξαγωγή άλλων αποβλήτων

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η εξαγωγή άλλων αποβλήτων κατάλληλων για ανακύκλωση από την ΕΕ σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ θα επιτρέπεται μόνον εάν οι χώρες αυτές διασφαλίζουν ότι μπορούν να τα διαχειριστούν με βιώσιμο τρόπο. Για να το κάνουν αυτό, οι χώρες αυτές θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και να έχουν υιοθετήσει αποτελεσματικές πολιτικές για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

Ευκολότερη μεταφορά αποβλήτων εντός ΕΕ

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η μεταφορά αποβλήτων για ανακύκλωση εντός της ΕΕ θα είναι ευκολότερη χάρη στις σύγχρονες ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Οι εταιρείες που μεταφέρουν απόβλητα εντός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και να παρακολουθούν την πρόοδο των αιτήσεων τους.

Καταπολέμηση της παράνομης κίνησης αποβλήτων

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ισχυρότερη επιβολή και συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης κίνησης αποβλήτων. Η παράνομη κίνηση αποβλήτων είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα που μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εξαγωγές αποβλήτων και θα αναλαμβάνει δράση εάν διαπιστώσει ότι οι εξαγωγές αυτές έχουν περιβαλλοντικά προβλήματα στη χώρα προορισμού. Επιπλέον, όλες οι εταιρείες της ΕΕ που εξάγουν απόβλητα εκτός από την ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που παραλαμβάνουν τις υπόλοιπες υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο που αποδεικνύει ότι διαχειρίζονται τα εν λόγω προϊόντα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2026.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις