Έχει βελτιωθεί η παρακολούθηση των αποδημητικών πτηνών και των οικοτόπων τους

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, συγκεντρώθηκαν στο Wilhelmshaven της Γερμανίας διεθνείς εμπειρογνώμονες προκειμένου να συζητήσουν καινοτόμες μεθόδους για την παρακολούθηση των πτήσεων των αποδημητικών πτηνών στη Θάλασσα του Βάντεν, οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντός μας.

Τρία κράτη μέλη —η Δανία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες— ζήτησαν στήριξη στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) για τον προσδιορισμό ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών που καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση των μετακινήσεων και του αριθμού των υδρόβιων πτηνών στην περιοχή αυτή, όπως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), μέσω ακουστικής επιτήρησης και ραντάρ, καθώς και μέσω της ανάλυσης του DNA των πτηνών.

Το έργο συνδέεται στενά με τις προτεραιότητες της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ιδίως με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Η καλύτερη γνώση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα υδρόβια πτηνά κατά μήκος της αποδημητικής τους διαδρομής βελτιώνει την ικανότητά μας να τα προστατεύουμε επαρκώς και να αντιληφθούμε καλύτερα πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αποτελώντας τόπο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ο οποίος φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, ο μοναδικός οικότοπος της Θάλασσας του Βάντεν αναφέρθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της πρόσφατης ομιλίας της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ζωτικής σημασίας πόρο για εκατομμύρια αποδημητικά πτηνά.

Αυτή η δράση πολλών χωρών απευθύνεται στη Θάλασσα Wadden, την οποία μοιράζονται οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία και η Δανία, η οποία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Απαιτούνται δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην παροχή λύσεων για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής πρόκλησης που συνδέεται με την Ανατολική Ατλαντική Πτήση για τα υδρόβια πτηνά που περικλείουν παράκτιους υγροτόπους σε όλη την ακτή του Ατλαντικού, από τη Βόρεια Ευρώπη μέχρι τη Νότια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αναπαραγωγής της Αρκτικής.

Συμφραζόμενα
Αυτό το έργο συνδέεται σαφώς με τις προτεραιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, και συγκεκριμένα με τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα. Η γνώση σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα υδρόβια πτηνά κατά τη μεταναστευτική τους διαδρομή, είναι σημαντική προκειμένου να διαχειρίζονται και να προστατεύονται επαρκώς κατά τη διάρκεια της πλήρους διαδρομής. Οι πρώτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αισθητές εντός του Ανατολικού Ατλαντικού Flyway και θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί ο καλύτερος τρόπος για να μετριαστεί ο αντίκτυπός τους. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για ένα μελλοντικό έτοιμο, ανθεκτικό σύστημα παρακολούθησης του Flyway.

Παρέχεται υποστήριξη
Οι δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης συνεπάγονται αξιολόγηση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκριτικής ανάλυσης καινοτόμων τεχνικών για την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης της πτήσης του Ανατολικού Ατλαντικού (τηλεπισκόπηση, τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορική παρακολούθηση, χρήση drones κ.λπ.) και νέες προσεγγίσεις για τη διαχείριση τοποθεσιών (χαρτογράφηση, σχέδια ανάπτυξης και παρακολούθηση κ.λπ.), την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και οδικού χάρτη υλοποίησης που περιλαμβάνει αξιολόγηση της δομής διακυβέρνησης καθώς και στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαχείριση της αλλαγής.

Επιτευχθέντα αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα του έργου θα πρέπει να περιέχει ισχύουσες πληροφορίες σχετικά με 1) πώς μπορεί να βελτιωθεί η παρακολούθηση του Flyway κατά την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών (συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη ενεργειών που θα εφαρμοστούν από τους διάφορους εταίρους προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα υπάρχοντα εργαλεία), 2) πώς η διαχείριση της φύσης - η διαθεσιμότητα τροφίμων, οι χώροι σταδιοποίησης και αναπαραγωγής, καθώς και οι έννοιες του διαχωρισμού/ενσωμάτωσης μπορούν να βελτιστοποιηθούν και 3) πώς να εφαρμοστεί η διαχείριση της αλλαγής μέσω μιας στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης. Τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν εφαρμογή σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις