Η σημασία της παρακολούθησης των δασών

Τα δάση αποτελούν ζωτικής σημασίας οικοσυστήματα που παρέχουν μια σειρά από οφέλη, όπως:

 • Απορρόφηση άνθρακα και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • Διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Προστασία του εδάφους και του νερού
 • Παροχή φυσικών πόρων, όπως ξυλεία και τρόφιμα
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη

Ωστόσο, τα δάση υφίστανται πολλές πιέσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η αστική επέκταση, η γεωργία και η υλοτομία. Αυτές οι πιέσεις οδηγούν στην απώλεια δασικών εκτάσεων, στη μείωση της βιοποικιλότητας και στην αύξηση των δασικών πυρκαγιών.

Η παρακολούθηση των δασών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της κατάστασης των δασών και των απειλών που αντιμετωπίζουν. Αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση των δασών.

Ο προτεινόμενος κανονισμός για την παρακολούθηση των δασών

Ο προτεινόμενος κανονισμός για την παρακολούθηση των δασών θα καλύψει τα υφιστάμενα κενά πληροφόρησης όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δάση. Ο κανονισμός θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να παρέχουν τακτικά δεδομένα για τα δάση τους, όπως:

 • Η έκταση των δασών
 • Η σύνθεση των δασών
 • Η υγεία των δασών
 • Οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα δάση

Τα δεδομένα αυτά θα συγκεντρωθούν σε μια ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Η παρακολούθηση των δασών θα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο συλλογής και παροχής των δεδομένων.

Τα οφέλη της παρακολούθησης των δασών

Η παρακολούθηση των δασών θα προσφέρει μια σειρά από οφέλη, όπως:

 • Θα βοηθήσει στην κατανόηση της κατάστασης των δασών και των απειλών που αντιμετωπίζουν.
 • Θα συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση των δασών.
 • Θα υποστηρίξει τη συμμόρφωση με τη συμφωνηθείσα νομοθεσία της ΕΕ.
 • Θα συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των δασών να επιτελούν τις πολλαπλές ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές λειτουργίες τους.

Η παρακολούθηση των δασών είναι μια σημαντική επένδυση για το μέλλον των δασών και του πλανήτη.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις