Πράσινο φως από την ΕΕ για "Σωτηρία του πλανήτη": Φορολόγηση άνθρακα για δίκαιη κλιματική δράση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο "Σωτηρία του πλανήτη με μετατόπιση της φορολογίας που βαρύνει την εργασία στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου". Η πρωτοβουλία καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών και διασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή του κόστους.

Στόχος: Μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με κοινωνική δικαιοσύνη

Η ΕΠΠ προτείνει μια σειρά από μέτρα, όπως:

  • Ενίσχυση της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55% και του συστήματος τιμολόγησης του άνθρακα της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει ταχύτερη κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων άνθρακα και απεριόριστη τιμολόγηση του άνθρακα.
  • Αναδιανομή των εσόδων από την τιμολόγηση του άνθρακα. Ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα πρέπει να κατευθυνθεί προς:
    • Υποστήριξη νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος.
    • Ενίσχυση του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα της ΕΕ.
  • Δημιουργία "Λέσχης για το Κλίμα". Σε αυτήν θα συμμετέχουν χώρες που υιοθετούν φιλόδοξες πολιτικές τιμολόγησης άνθρακα, με έμφαση στην αναδιανομή των εσόδων.

 

Οι διοργανωτές της ΕΠΠ έχουν πλέον έξι μήνες για να συλλέξουν 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη. Εάν επιτευχθεί ο στόχος, η Επιτροπή οφείλει να λάβει θέση επί των προτάσεων, είτε υλοποιώντας τες είτε αιτιολογώντας την άρνησή της.

Σημαντικό:

  • Η σημερινή απόφαση αποτελεί νομικό βήμα και δεν προδικάζει την τελική θέση της Επιτροπής επί της ουσίας των προτάσεων.
  • Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις σε βάθος σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως εργαλείο για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής της ΕΕ. Από το 2012, 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε τομείς αρμοδιότητάς της.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις