Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Η βιολογική γεωργία είναι ένα αγροτικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιούνται βιολογικές μέθοδοι καλλιέργειας (αμειψισπορά - εναλλαγή καλλιεργειών, χλωρή λίπανση, φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών) και εκτροφής των ζώων (φυσική διαβίωση, εκτροφή με βιολογικές ζωοτροφές κ.ά.), χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, χημικών ζιζανιοκτόνων ή κάθε είδους συνθετικών ορμονών και Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.

Στόχος της βιολογικής γεωργίας είναι η παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλών για τον καταναλωτή, χωρίς υπολείμματα χημικών ουσιών, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας) και της υγείας των αγροτών.

Οσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία, βασικός στόχος της είναι η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους, καθώς και η χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) ή και προϊόντων που παράγονται από αυτούς. Οι μέθοδοι και οι αρχές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας βασίζονται στον νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. (ΕΚ 834/2007).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις