Η ΕΕ παρατείνει για 2 χρόνια την ισχύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
Η ΕΕ παρατείνει για 2 χρόνια την ισχύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις

Για δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρατείνει την ισχύ πολλών κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, οι οποίοι διαφορετικά θα έληγαν στα τέλη του 2020.

Αυτό περιλαμβάνει παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές, οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Και οι τρεις κανονισμοί αναμένεται να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και επί του παρόντος εξετάζονται από την Επιτροπή. Ο σχεδιασμός των μελλοντικών κανόνων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Δεδομένου ότι τα μελλοντικά νομικά πλαίσια της ΚΓΠ και της ΚΑΠ βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της έγκρισης, η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να επεκτείνει την ισχύ των ισχυόντων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ευθυγραμμισμένοι στενά με τη μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ και την ΚΑλΠ, θα αναπτυχθούν κατά την περίοδο παράτασης, με σκοπό να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023.

Λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, η Επιτροπή τροποποίησε επίσης τους κανόνες για να επιτρέψει την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που δεν ήταν ήδη σε δυσκολία στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά έγιναν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις