Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για ενισχύσεις για κλημεντίνη, επίσπορη και βιομηχανική πατάτα- Ενίσχυση στους οστρακοκαλλιεργητές
Υπογράφτηκε η ΚΥΑ για ενισχύσεις για κλημεντίνη, επίσπορη και βιομηχανική πατάτα- Ενίσχυση στους οστρακοκαλλιεργητές
Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους  παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας,  καθώς και στους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη, ενώ αναμένεται να υπογραφεί και από τον υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη.
 
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της απόφασης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα,  οι οποίοι μεταξύ άλλων πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας :
- Για τους παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής Πατάτας όσοι έχουν ασφαλίσει την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ για το έτος 2020.
- Για τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
 
Ύψος ενίσχυσης
- Για τους παραγωγούς επίσπορης πατάτας 205 ευρώ ανά στρέμμα και για την βιομηχανική πατάτα 83,92 ευρώ ανά στρέμμα.
- Για τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
 
Για το έτος 2022 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.763.650 Ευρώ. Από το ποσό αυτό θα διατεθούν κατ΄ ανώτατο όριο, 1.398.256 ευρώ για την ενίσχυση επίσπορης και βιομηχανικής Πατάτας, και 3.365.460 ευρώ τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη.
Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις. 
 
 
Ενίσχυση στους οστρακοκαλλιεργητές υπέγραψε ο Γ. Γεωργαντάς
Τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Οστρακοκαλλιεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014)», υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, ενώ η απόφαση αναμένεται να συνυπογραφεί και από τον υπουργό Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη.
 
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) για το έτος 2020 και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.
Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης έκτασης για Οστρακοκαλλιέργεια.
 
Δηλώσεις στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 γίνονται δεκτές εφ΄ όσον υπεβλήθησαν μέχρι και την 31η/01/2022.
 
Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της απόφασης είναι 2.754.126 ευρώ.
 
Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις