Η χρηματοδότηση για τα απόβλητα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ιεράρχηση αποβλήτων που ισχύει στην ΕΕ

Προκειμένου για τη χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη διαχείριση αποβλήτων, προτεραιότητα θα δοθεί στη χρηματοδότηση της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή. 

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Creţu, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, τόνιζε ότι, παρά τις διακηρύξεις, στον  Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), μόνο το 8,4% κατευθύνεται σε δράσεις προδιαλογής υλικών και ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει κατά πόσο τηρείται η κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα στην Ελλάδα, με την ολοκλήρωση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Η ερώτηση είχε γίνει με αφορμή προειδοποιητική επιστολή (30.08.2016), των Γενικών Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, προς την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία έθεταν θέμα εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, με την επισήμανση ότι «η χρηματοδότηση θα πρέπει να κατευθυνθεί στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε επιλογές διαχείρισης όπως τα εργοστάσια βιολογικής επεξεργασίας…». 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, επισήμαινε ότι «στην πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020, με αντικείμενο: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων» (10.05.2016), προβλέπεται διάθεση του 77% των κονδυλίων για μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων και ΧΥΤΥ, Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων, Δίκτυα Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ή/και Σταθμούς Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ), Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο ΟΕΔΑ και μόνο το 8,4% σε δράσεις προδιαλογής υλικών». 

Ο Νίκος Χουντής ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει εάν συνάδουν τα έργα και οι υποδομές που προωθούνται με τις προτεραιότητες της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος κ. Creţu, στην απάντησή της σημειώνει ότι, «όλα τα επιλεγμένα έργα διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.  Και συνεχίζει, αναφέροντας ότι, τα έργα αυτά «θα πρέπει να στηρίξουν την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, ιδίως την τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων που ισχύει στην ΕΕ, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού, και τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση που καθορίζονται στην οδηγία».
Με βάση την απάντηση της Κομισιόν και, δεδομένου ότι στις 31.12.2016 έληγε η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων στη βάση της πρόσκλησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 με αντικείμενο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων», ο Νίκος Χουντής κατέθεσε νέα ερώτηση σχετικά με το θέμα αυτό. 
Στην νέα του ερώτηση, ο Νίκος Χουντής επισημαίνει ότι «οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες των περιφερειακών σχεδίων, το περιεχόμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, αλλά και το περιεχόμενο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, δείχνουν προσανατολισμό σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις διαχείρισης σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και σε χώρους τελικής διάθεσης (ΧΥΤΥ), γεγονός το οποίο δε συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί».
Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ζητά από την Κομισιόν να απαντήσει ξανά, μετά την επεξεργασία των προτάσεων χρηματοδότησης, για την κατανομή της χρηματοδότησης στις διάφορες κατηγορίες έργων και δράσεων, τον προϋπολογισμό τους και την κατανομή τους ανά περιφέρεια.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις