Όχι στη μείωση του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία!

Ναι σε μεγαλύτερη στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων με ουσιαστικά κίνητρα, μερικές από τις προτεραιότητες της ΝΔ για τη νέα ΚΑΠ

 

Υποστήριξε η Φωτεινή Αραμπατζή από το Βουκουρέστι

 

 

Στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την Κοινή Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ μετά το 2020 και την Πολιτική Συνοχής, που έλαβε χώρα στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, στο Βουκουρέστι στις 19 και 20 Μαρτίου 2019, συμμετείχε, εκπροσωπώντας τη ΝΔ, η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος κ. Φωτεινή Αραμπατζή.

 

Η Σερραία Βουλευτής τοποθετήθηκε στις Συνεδριάσεις της διάσκεψης, αναφορικά με τον προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ 2021-2027 καθώς και για το ζήτημα της ενθάρρυνσης των μικρών γεωργών στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, στην ψηφιακή επανάσταση και στην τροφική αλυσίδα.

 

Αναφερόμενη στο μείζον θέμα του προϋπολογισμού της μελλοντικής ΚΑΠ 2021-2027, παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και εκπροσώπων, ομολόγων της άλλων Εθνικών Κοινοβουλίων, πρωτίστως υποστήριξε, την στοχευμένη, από την πρώτη στιγμή διεκδίκηση του ΕΛΚ και της ΝΔ για την διατήρηση του προϋπολογισμού για την Γεωργία τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα, ειδικά σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που υποφέρει από πρωτοφανείς υφεσιακές, αντιαγροτικές πολιτικές τα τελευταία 4 χρόνια .

Η Τομεάρχης της ΝΔ υπογράμμισε την πάγια θέση της ΝΔ, ήδη από το 2017, περί μη εναρμόνισης των άμεσων ενισχύσεων ή αλλιώς «εξωτερική σύγκλιση», σενάριο πολύ βλαπτικό για τη χώρα μας, που παίρνει από τις μεγαλύτερες στρεμματικές ενισχύσεις στην ΕΕ. Θυμίζουμε ότι η κ. Αραμπατζή έχει επανειλημμένως και στο Εθνικό Κοινοβούλιο «κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου» για το θέμα, που δυστυχώς, πολύ οψίμως και μετά από ατυχείς χειρισμούς «ανακάλυψε» η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθυστερώντας εγκληματικά να κατανοήσει το μέγιστο αυτό εθνικό θέμα.

 

Η κ. Αραμπατζή επιχειρηματολόγησε ότι οι περικοπές, εκφραζόμενες σε τρέχουσες τιμές, δεν λαμβάνουν υπ´ όψιν τις πληθωριστικές αναπροσαρμογές, οπότε ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι πολύ σκληρότερος και υποστήριξε ότι η ΚΑΠ πρέπει να διαμορφώνεται όχι με κριτήρια στρεμμάτων και πληθυσμών αλλά με δείκτες ανάπτυξης ή ύφεσης αντιστοίχως.

Συνέχισε λέγοντας ότι η ΚΑΠ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη βασικών στόχων της ΕΕ, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, ενώ επισήμαινε ότι οι κανονισμοί, με τους οποίους οι αγρότες πρέπει να συμμορφώνονται για την προστασία των τροφίμων, της υγείας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκοι και αυστηροί, όταν την ίδια ώρα το μερίδιο της γεωργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεχίζει να μειώνεται. Η λεγόμενη λογική "Περισσότερα με λιγότερα" όπως είπε χαρακτηριστικά.

 

Σε ό,τι αφορά το θέμα των Μικρών Αγροτών και Μικρών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων της νέας ΚΑΠ, η κ. Αραμπατζή τόνισε ότι στην Ελλάδα , οι αγρότες μικρής κλίμακας πλήττονται περισσότερο από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση, κυρίως επειδή οι φτωχοί αγρότες δεν έχουν τις εγγυήσεις για την εξασφάλιση δανείων ή έστω μικροπιστώσεων,  που θα τους επέτρεπαν να επενδύσουν σε γεωργικές εισροές και εξοπλισμό, να βελτιώσουν τα εισόδημά τους, να «κρατήσουν» τους νέους αγρότες στο επάγγελμα.

 

Τόνισε μάλιστα, ότι η εκτιμώμενη πολύ υψηλή συνεισφορά των μικρών εκμεταλλεύσεων στην διατήρηση της οικονομικής ζωής και κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου,  στην προστασία του περιβάλλοντος , τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή αξίζει την έμπρακτη αναγνώρισή τους και την περαιτέρω οικονομική στήριξή τους  από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με στοχευμένα μέτρα, όπως η προτεραιότητα στη συνέχιση των ενισχύσεων για τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως οι αναγκαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες, η μεταφορά γνώσεων, οι δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης, το Leader, με στόχο την βελτίωση της συνολικής επίδοσης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

 

Στη Νέα Δημοκρατία, τονίζουμε «την ανάγκη ύπαρξης σαφών κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης και στήριξης για την πρόσβαση στη ψηφιακή γεωργία και τη λεγόμενη ψηφιακή επανάσταση καθώς και ενημέρωση για τις νέες ευκαιρίες, που προκύπτουν από τη νέα οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές-UTPs, προκειμένου να βελτιωθεί η πολύ μικρή  διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών στις ευκαιρίες αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων», είπε χαρακτηριστικά.

 

Τέλος αναφέρθηκε και σε άλλα μέσα στήριξης των μικροκαλλιεργητών, όπως τις βελτιωμένες, ειδικές δράσεις και την αποκατάσταση των πληρωμών εφαρμόζοντας συμπληρωματικές πληρωμές από το πρώτο εκτάριο, την ενίσχυση των start-up επιχειρήσεων με επιδοτήσεις ως 15.000 Ευρώ ανά επιχείρηση, για την ανανέωση του γηρασμένου αγροτικού πληθυσμού.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις