«Δυσκολίες στην πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε δανειοδότηση»

O Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης, με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητά να ενημερωθεί για τις δυσκολίες στην πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων σε δανειοδότηση.

Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται ότι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα, λόγω και των υψηλών εγγυήσεων που ζητάνε τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, για να χορηγήσουν πιστώσεις.

Οι δυσκολίες αυτές στην πρόσβαση σε δανειοδότηση αφορούν τόσο σε αγρότες και κτηνοτρόφους, όσο και σε μικρού και μεσαίου μεγέθους αγροτικές μονάδες και επιχειρήσεις με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Οι υψηλές εγγυήσεις που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου δημιουργούν στην αγροτική αγορά συνθήκες ασφυξίας.

 

Ο Ευρωβουλευτής ερωτά την Ε.Κ.Τ.:

- Ποιο είναι το κατώτατο και ποιο το ανώτατο όριο εγγυήσεων, που δικαιούται να ζητήσει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη χορήγηση αγροτικών δανείων;

- Εξετάζονται διευκολύνσεις στην πρόσβαση των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στη δανειοδότηση;

- Εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι μείωσης του κινδύνου αφερεγγυότητας των αγροτικών δανείων, πέραν των προσωπικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων;

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις