Το ΕΚ πρέπει να ψηφίσει για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ τον Οκτώβριο

Η πλειονότητα των συντονιστών των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Γεωργίας συμφώνησε την Τρίτη για μια διαδικασία που θα έπρεπε να οδηγήσει στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ στα τέλη Οκτωβρίου.

Μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης των συντονιστών των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Γεωργίας, ο πρόεδρος της επιτροπής Norbert Lins (EPP, DE) δήλωσε:


«Η Επιτροπή Γεωργίας ως επικεφαλής επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει μια ισχυρή εντολή για τους διαπραγματευτές του ήδη το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου. Αυτό θα μας επέτρεπε να ξεκινήσουμε διοργανικές διαπραγματεύσεις υπό τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου.»


«Γνωρίζουμε καλά την ευθύνη μας έναντι των πολιτών της ΕΕ, των αγροτών και του περιβάλλοντος. Ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής πρέπει να είναι σε θέση να προγραμματίσει μπροστά και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να υλοποιήσουμε τη νέα κοινή γεωργική πολιτική το συντομότερο δυνατόν.»


«Η πλειοψηφία των συντονιστών επιτροπών αποφάσισε σήμερα να ζητήσει από τις πολιτικές ομάδες να εκφράσουν τη θέση τους σχετικά με την πράσινη αρχιτεκτονική της μελλοντικής ΚΓΠ αμέσως μετά τα καλοκαιρινά διαλείμματα. Οι εισηγητές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ Peter Jahr (EPP, DE), Ulrike Müller (RE, DE) και Eric Andrieu (S&D, FR) θα είναι τότε υπεύθυνοι για τη διαπραγμάτευση συμβιβαστικών τροπολογιών σε επίπεδο ολομέλειας υπό την ηγεσία της Επιτροπής Γεωργίας με σκοπό τη διεξαγωγή ψηφοφορία στην ολομέλεια κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 19ης - 22ης Οκτωβρίου.»


«Η σημερινή πανδημία απέδειξε για άλλη μια φορά τη σημασία της γεωργίας της ΕΕ στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για όλους. Η Επιτροπή Γεωργίας, συνεπώς, έχοντας κατά νου τη μεγαλύτερη εικόνα, θα συνεχίσει να εργάζεται αποτελεσματικά, εποικοδομητικά και ακούραστα, έστω και υπό υψηλή πίεση, για να προσφέρει μια καλύτερη και πιο πράσινη ΚΑΠ για τους αγρότες και τους πολίτες μας και να παράσχει στον τομέα αυτό νομική ασφάλεια μόλις δυνατόν.»

Δείτε επίσης